Animace načítání

Stránka se připravuje...


Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hostinné a obcí Klášterská Lhota (uveřejněné v částce 4/2007 Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje pod č. 125/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
15/2021 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj)
26.03.2021
Veřejnoprávní smlouva
Vyhláška kraje
Přestupky
Královéhradecký kraj