Animace načítání

Stránka se připravuje...


Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Osek a obcí Háj u Duchcova - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
91/2020 (Vyhláška kraje Ústecký kraj)
25.07.2020
Veřejnoprávní smlouva
Vyhláška kraje
Policie
Ústecký kraj