Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 13/2006

x veřejném xxxxxxx

Xxxxx: 3/2007, 7/2009, 1/2010, 14/2011, 5/2012, 7/2013, 4/2014, 6/2014, 3/2015, 4/2016, 5/2016, 7/2016, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 8/2017, 5/2018, 2/2019, 5/2020

Xxxxxxxxxxxxxx města Pardubic xxxxxx xxx 19.12.2006, xx xxxxxxx xxxxxxxx x §24 xxxx. 2 zákona x. 246/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x x §10 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x §84 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), x platném znění, xxxx obecně závaznou xxxxxxxx.

Xxxxx:

Čl. 1 Pravidla xxx xxxxx psů na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Čl. 2 Zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

Čl. 3 Podmínky pořádání xxxxxxxxxx přístupných podniků

Čl. 4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx: (xxxxxxx x xxxxxxx *.xxx)

Xxxxxxx x. 1 Prostory xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxx >>

Xxxxxxx x. 2 Xxxxxxxx xxxxx dětských xxxxx x xxxxxxxxxx >>

Xxxxxxx x. 3 Xxxxxxxx xxxxx veřejné zeleně >>

Xxxxxxx č. 4 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx 1 >>

Xx. 1

Xxxxxxxx pro xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx volné xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") x xxxxxxxx prostor xxxxxxxxxx xxx volné xxxxxxxx xxx.

2. Xxxxxxxx xxx volné xxxxxxxx xxx xxxx vymezeny x příloze č. 1 této xxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx

1. Xxxxxxxx, která by xxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s dobrými xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, xx:

x) umožnění vstupu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přílohou č. 2 xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jízda x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vozidel xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přílohou č. 3 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx I; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x příloze č. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hřišť x sportovišť xxxxxxxx přílohou č. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx.

3. Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx vozidlem xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx zeleně určených přílohou č. 3 této xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx.

4. Xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx obvodu Xxxxxxxxx X zakázáno.

Xx. 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupných xxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, diskoték, technoparty, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxx sportovních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx staveb (xxxx xxx "xxxx") xx pořadatel xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 dnů xxxx xxxx konáním xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu. X písemném xxxxxxxx xxxx být uvedeno xxxxx (xxxxx) x xxxxxx (sídlo) pořadatele, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx pořádání, xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx osoby zodpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx služby může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx živé xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xx 22 xx 6 xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx obvodech, xx xxxxxxx nevolí xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx o výjimce x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx. Žádost x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx xxxx městského xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

Xx. 4

Závěrečná xxxxxxxxxx

1. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 8/2002 x obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2004.

2. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx data xxxxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx dne 20. xxxxxxxx 2006

Xxx. Xxxxxxxx Xxxx

xxxxxxxx

Xxx. Alexandr Krejčí

náměstek xxxxxxxxx

Xxxxxxx: (xxxxxxx v xxxxxxx *.xxx)

Xxxxxxx x. 1: Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx volné xxxxxxxx xxx >>

Příloha x. 2: Vymezení xxxxx xxxxxxxx hřišť x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zakázán vstup xxx >>

Xxxxxxx x. 3: Xxxxxxxx ploch xxxxxxx zeleně, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx >>

Příloha x. 4: Území xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx X >>

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (13,2 XX) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx