Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Město Karlovy Xxxx
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx x. 5/2009
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 15.9.2009 xxxxxxx xxxxx xx základě §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
Xx. 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xx xxxxx zákona č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx:
x. xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx dle xxxxxx 3, xxxx. 1 xxxx vyhlášky.
Čl. 2
Noční xxxx
(1) X pracovních xxxxx, x xxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx 22:00 xx 6:00 hodin.
(2) X noci xx xxxxxx xx xxxxxx xx noční klid xxxxxxxx xx xxxx xx 00:00 xx 6:00 xxxxx.
(3) X xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx povinen xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx projevy, xxxxx x zdržet xx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádek xxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxx 2 této xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx začátku xxxxxxx klidu.
Čl. 3
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxx zdržet xx x nedělích x xxxxxx uznaných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx 06:00 xx 08:00 x xx 12:00 xx 22:00 hodin, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx způsobujících xxxx, xxxx. xxxxxxx na xxxxx, cirkulárek, motorových xxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx..
Xx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx1).
(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Vary, xxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Karlovy Xxxx.
Xx. 5
Xxxxxxxxx ustanovení
Tato xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.10.2009.
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx Města Xxxxxxx Vary
Bc.Tomáš Hybner
1. xxxxxxxx primátora Xxxxx Xxxxxxx Vary
1) xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 128/2000 Sb. x obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů