Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX LIBEREC

RADA XXXXX XXXXXXX

x. 1/2024

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX MĚSTA XXXXXXX,

xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx x rámci Xxxxxxxxxxxxx tarifu veřejné xxxxxxx Libereckého xxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx 16.1.2024 xxxxxxxxx x. 58/2024 x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů), xxx §1 xxxx. 6 xxxxxx x. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx §4a xxxx. 1 písm. a) xxxxxx x. 265/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx&xxxx; xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx a x xxxxxxx x Xxxx-xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX x. 01/2024 xx xxx 14.12.2023, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

Tarif xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx XXXXXXX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Liberci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx městské xxxxxxx XXXXXXX provozované Xxxxxxxxx xxxxxxxx měst Liberce x Jablonce xxx Xxxxx, x.x. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx všech xxxxxxx IDOL x xxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx jsou uvedeny xxxxxx snížené xxxxx XXX.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxx

XXXX - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx - bezkontaktní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx vícedenních xxxxxxxx dokladů XXXX (xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx+ - xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx elektronická xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xxx xxxxxxxxxxx jízdních xxxxxxx XXXX.

Xxxxxxxxxxxxx - technické xxxxxxxx (xxxx nástroj) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx umožnuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX, na kontaktních xxxxxxx IDOL xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx+, Xxxxxx, Xx Xxxxx, Xxxxxxx, xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx karta).

Integrovaný xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx časové x xxxxxx xxxxxxxxx využít xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Libereckého xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jízdenka x XX xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, x xxxx vícedenní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx. Xx vypršení xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, který xx xxxx linkami jednotlivých xxxxxxxx navzájem nepřestupný. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx papírová jízdenka xxx QR kódu, XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx DPMLJ xxx linky MHD Xxxxxxx.

Xxxxxxx zóna je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx elektronická xxxxxxxxx - hotovost nahraná xx Xxxxxxxx, Opuscard+, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jízdenky x xxxxxxx aplikaci Xxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxx zásady

Tarif xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx x časový.

Všechny autobusové x tramvajové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX provozované Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Jablonce nad Xxxxx, x.x. (xxxxxx xxxxx xx území xxxx Xxxxxxxxxx Údolí, Xxxxxxxxxx, Stráž xxx Xxxxx x Xxxxxxxxx) xxxxxx xx tarifní xxxx „XXXXXXX“ x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x. 11 Xxxxxxx - Xxxxxxxx xxx Xxxxx, xxx xxxxxxxx xx-xxxxxxx x xxxxxxx xxxx „XXXXXXX“ xx xxxxxxxx Proseč x. X., Xxxx Xxxx (Xxxxxxxx n. Xxxxx, Xxxxxx x. X., Xxxx Xxxx) xx xxxxx do Xxxxxxxx nad Xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx doklady XXXX a platné xxxxxx xxxxxxx EURO-NISA-Ticket.

Nárok xx zlevněné xxxxxx xxxxx Xxxxxx MF x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx všech xxxxxxx XXX Xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx zastávky do xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx neintegrované

Jízdenka xxx xxxxx xxxx, 60 xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, doplňkový xxxxxx x xxxxxx XXX) …………………….34,- Xx

Xxxxxxxx přestupní (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x řidiče MHD) …………………....17,- Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX x xxxxxxxx XXXXX…………………….. 28,- Xx

Xxxxxxxx přestupní xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX x automaty XXXXX…………………... . 14,- Kč

Jízdenka xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX pouze x xxxxx z xxxxxxxxx xxx, a xx xxxxx x té, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxx zakoupena. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX-XXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x.x. x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxx „XXXXXXX“, 60 xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx) …………………...…….28,- Kč

Zlevněná xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, Xxxxxx) ………………..….……14,- Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (platba xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXXX) ……………...………34,- Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx DPMLJ) ………………...……17,- Xx

Xxxxxxxx platí pouze x tarifní xxxx „XXXXXXX“ x v xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx XXXX x xxxx xxxx.

3. SMS xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx pro xxxx „XXXXXXX“

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx 60 xxxxx ………………..…....38,- Xx

XXX jízdenky jsou xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx hromadné xxxxxxx XXXXXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx xxx Nisou, x.x. x xxxx „LIBEREC“.

Základní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx 90 xxxxx …………………......45,- Kč

SMS xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX a na xxxxx xxxxxxx hromadné xxxxxxx XXXXXXX xxxx xxxxxxx zónou Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (Jablonec nad Xxxxx) xxxxxxxxxxxxx Dopravním xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Jablonce xxx Xxxxx, a.s.

Čl. 5

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx „XXXXXXX“

24 xxxxxxxx xxxxxxxx ………………………………………………………………….100,- Xx

24 xxxxxxxx zlevněná …………………………………………………………………..50,- Xx

Xxxxxxxx 24 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx označovačem.

Papírové xxxxxxxx xxxx platné pouze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravy XXXXXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Nisou, x.x. x xxxx „XXXXXXX“.

Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx Opuscard, jsou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx IDOL x xxxx „XXXX-XXX“.

Xx. 6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx nepřenosné pro xxxx „XXXXXXX“

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ……………………………………………………….……...250,- Kč

Sedmidenní zlevněná (xxxx, xxxxxxx) ………………………………………………125,- Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pobírající XXX, XX&xxxx; x SD  …………………..…125,- Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, 65+) …………………...…………………….…125,- Xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ……………………………………………....………...……660,- Xx

Xxxxxxxxxxxx zlevněná (xxxx, xxxxxxx) ……………….……………………………..330,- Xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx XXX, RP2 x XX3 ……....……….…….330,- Xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, 65+) …………………………………...….……330,- Xx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx …………………………………………………….….1600,- Xx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx) …………………………………………800,- Kč

Devadesátidenní zlevněná xxx osobu xxxxxxxxxx XXX, RP2 a XX3 ………..…..…...800,- Kč

Devadesátidenní xxxxxxxx (xxxxxxxx, 65+) ………...…………………....……..…800,- Kč

366 xxxxx xxxxxxxx ………………………………………..………………..…….3990,- Kč

366 xxxxx xxxxxxxx (xxxx) ……………………………………………..……....…...990,- Xx

366 xxxxx xxxxxxxx (student) ……………………………………………….……..990,- Xx

366 denní xxxxxxxx xxx osobu xxxxxxxxxx XXX, XX2 x XX3 ………………...……...990,- Xx

366 xxxxx xxxxxxxx (důchodci, 65+)……….……………………………....………990,- Xx

366 xxxxx XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX ……………..…………....990,- Xx

Xxxxxx xxxxxxxxxx jízdní doklady xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx „XXXXXXX“ na xxxxx xxxxxxx IDOL.

Osobu xxxxxxxxxx XXX x XX = Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 7

Slevy jízdného

Na xxxxxxx XXX xx xxxxxxxx jízdné xxxxxxxx xxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zastávky do xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zastávky.

Za xxxxxxxx xxxxxx xxx xx. 4, 5 a 6 (xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx jízdu, časové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxx xx vozidle x xxxxxxxxx xxxxxx x řidiče) xx xxxxxxxxxx:

x) Xxxx x xxxxxxxxx xx 6ti xx 18ti xxx (xx. xx dne, xxxxx xxxxxxxxx xxx 18. xxxxxxxxx), xxx-xxxx xxxxxxxxx xx věku xx 15 do 18 xxx xxxxxxxxx xxxxx xx slevu xxxxxx vydaným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx narození (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx.); xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzeným xxxxxx a xxxxxxxxx xxx aktuálně xxxxxxxx Xxxxxx XX (xx xxxxx „x“ a „xx“ x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx).

x) Xxxx x studenti ve xxxx xx 18 xx 26 xxx (xx. xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx 26. xxxxxxxxx), kteří xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xx soustavně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx prezenční formě xxxxxx x XX xxxx studiem, xxxxx xx svým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx školách, xxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxx xx slevu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX-XX. Xxxxx na slevu xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vždy x xxxxxxx dni platnosti xxxxxxxx xx-xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx 26 xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxx 65 let. Xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxx xxxxx 65+ xx xxxxxxxxx průkazem xxxxxx Evropské unie xxxx cestovním xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zpracování xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x datum xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 3. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx předložení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 3. xxxxxx vydaného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xx xxxxxxxx jízdné xxx čl. 6 (xxxxxx jízdenky xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx:

x) osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x mateřství x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 117/1995 Xx. x xxxxxx x. 187/2006 Xx. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Slevu xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místech jedině x xx. Xxxxxxxxxxx, Xüxxxxxxx a v Xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx měsíce. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dávek xxxx xxx splněna xx celé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx pobírající měsíčně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx č. 111/2006 Xx, x pomoci x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontaktních xxxxxxx jedině x xx. Xxxxxxxxxxx, Xüxxxxxxx x x Xxxxxxxxx xxxx, a to xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, ne xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xx xxxxxx-xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx 3. xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). X xxxxxxx, že xxxxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. X xxxxxxx zóně „XXXXXXX“ xx bezplatně xxxxxxxxxx:

x) xxxx do 6xx xxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx XXX x XXX/X&xxxx; včetně průvodce x vodícího xxx, xxx podrobující se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx handicapovaných osob x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Zlatého xxxxx Xxxxxxx červeného xxxxx 3. třídy a xxxxx, xxxxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ČR, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XX x Xxxxxxxx xxxx xxxxx PTP-VTNP xxxx x občané xxxxxxx x §29 xxxxxx x. 87/1991 Xx., o mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) dětský xxxxxxx a xxxxx,

x) xxxx x x xxxxxx (snowboard),

g) xxxxx xxxxxx 70xx xxx - x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx čipovou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 366 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xx. 9

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx Nařízení xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx x. 11/2023, xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx dopravy x Xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Libereckého xxxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxxxx tarifu xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje, xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. února 2024.

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx v. x.

xxxxxxxxxx primátora

Ing. Jaroslav Xxxxxxxx, XXx. x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx