Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx závazná xxxxxxxx

xx xxx 14. xxxx 2023

x xxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Mostu vydává xxxxxxxxx č. ZmM/0286/7/2023 xx xxx 14. xxxx 2023 x xxxxxxx x ustanovením §10 písm. x), x), x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx ochranu zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx x občanské xxxxxxx na území xxxxxxxxxxxx města Mostu (xxxx xxx „město“), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podniků spojených x provozováním xxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx jednorázové hudební xxxx);

2. Dlouhodobé hlukové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obyvatelstva, xxxxxxxx xxxxxxxx zákony.

3. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx pořádání jednorázových xxxxxxxxx xxxx .

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xx 8:00 xxxxx xx 1:00 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

3. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxxx údaji se xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx:

x) u xxxxxxx osoby - xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx trvalého xxxxxx x doručovací xxxxxx, xx-xx odlišná xx místa xxxxxxxx xxxxxx,

x) u fyzické xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx trvalého pobytu x xxxxx xxxxxxxxx,

x) x právnické xxxxx - název nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx podnikání, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a dále xxx údaje x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxx jedná : xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xx xxxxx trvalého xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx 7 dnů xxxx konáním akce xxxxx&xxxx; :

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx pořadatele,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořadatele,

c) xxxxx jednorázové hudební xxxx, dobu a xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) předpokládaný xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx jednorázová xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

6. Xxx pořádání jednorázových xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zasáhnou xx xxxx xxxx 22:00 xx 1:00 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x místě xxxxxxxx oznámené xxxxxxx xxxx.

Xx. 3

Xxxxxxx veřejné xxxxxx

1. Veřejnou xxxxxx xx xxxxxx zeleň x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxx apod.).

2. Xxxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejímu účelu, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a odpočinku.

3. Xx xxxxxxx xxxxxx xx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxx pro xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pohyb xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxx; xx městě:

a) xxx xxxx být xxxxx xx xxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxx jiných osob x xxxxxxxx xxx, xxxx jiných xxxxxx, xxx xxxxx u xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx se x xxxx xxxxxx xx kontaktu,

b) x xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx veřejném prostranství xxx xxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxx obchodu), xx nutné xx xx xxxxxx nasadit xxxxxxx x uvázat xxx k pevnému xxxxxxxx, x xx xxx, aby xxx xxxxx uvázaný pes xx nejmenší možnost xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx zvířat, 

2. Splnění xxxxxxxxxx uvedených v xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxxx fyzická xxxxx, která má xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx možné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx doprovázející xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 xxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxxxxx xx x těchto xxxxxxxxxx); na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx musí mít xxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Pravidla x xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxx služebních xxxxx , xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx asistenční x xxxxxx (např. při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx).

5. Xxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx psy, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx postižení x xxxxx chvíli xx invalidním xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xx pomoci holí x xxxx rukách. X těchto xxxxxxxxx xxxx xxx pes xxxxxxx xx čelistech xxxxxxx a xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2014, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx 25. xxxx 2014.

Xx. 5

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx vyhlášení.

Ing. Markéta Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx města

Ing. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ZÁLEŽITOSTÍ XXXXXXXXX POŘÁDKU

Typ xxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx:

3/2023

xxxxxxxxx xxxx xx

Xxxxxxxx xx: xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: 3

Xxxxx uložení, xxxxxx xxxxxxxxx dokumentu:

Oddělení kancelář xxxxxxxxx, xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXX:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx: 2

Xxxxx xxxxx celkem: 10

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx x:

XXXXX &xxx; XXXXXXXX advokátní xxxxxxxx x.x.x.

Xxxxx:

Xxxxxx: