Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx

xx xxx 14. xxxx 2023

x místním poplatku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x. ZmM/0277/7/2023 xx xxx 14. září 2023 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Most xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Magistrát xxxxx Xxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je:

a) xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx, xx xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx obce.

2. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, rodinný dům xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci xxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.4

Xx. 3

Xxxxxxxxxx období

Poplatkovým xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx rok.  

Čl. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Poplatník xx xxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx povinnosti.

2. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxx xxxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, sídlo podnikatele, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla xxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx údaje xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 písm. x) xxxx vyhlášky, xxx identifikační xxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci xxxxx xxxxxxxx nemovitostí.

3. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx státu Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx také xxxxxx svého zmocněnce x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx xxxxx údajů xxxxxxxxx x ohlášení, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx nastala.

5. Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 5

Sazba poplatku

1. Xxxxx xxxxxxxx činí 840 Xx.

2. Xxxxxxxx xx v xxxxxxx, xx poplatková xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x obci, xxxx

x) xx tato xxxxxxx xxxxx od poplatku xxxxxxxxxx.

3. Poplatek xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikla x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byt, xxxxxxx xxx nebo stavbu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, snižuje x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxx xxxxx

x) xx x xxxx xxxxxxxx xxxx přihlášena xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx,

x) poplatník xxxxxxxxx xxxx nemovitou věc, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osvobozen.

Čl. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx splatný xxxxxxxxxx xx 31.12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

2. X xxxxxxx vzniku poplatkové xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xx 15.12. xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xx poměrná xxxx xxxxxxxx dle xx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31.3. kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx následujícího xx kalendářním xxxx xxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx (xxxx zániku osvobození).

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx xxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxxx x xxxxx

1. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx povinnost vznikla x důvodu xxxxxxxxxx x xxxx a xxxxx je

a) poplatníkem xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx a xx v xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx pro děti xx 3 xxx xxxx, školského xxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) umístěna do xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nezletilého,

d) xxxxxxxx x domově pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, domově pro xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxx xxxxxxxx vězení.

2. Xx poplatku xx xxxx osvobozuje:

a) osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x která xx xxxxxx 65 let,

b) xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. 

3. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxx xxxxxxx, xxxxx xx osvobození xxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 8

Společná xxxxxxxxxx

1. Ustanovení o xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o vlastnictví xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x spolu x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

2. Na svěřenský xxxx, podílový xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vložena xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx poplatků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xx. 9

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2024.

Xxx. Xxxxxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx. Marek Xxxxx

xxxxxxxx města

Název:

O XXXXXXX XXXXXXXX ZA OBECNÍ XXXXXX ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Typ xxxxxxxxx:

xxxxxx závazná xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx:

2/2023

Xxxxxxxx xx:

1. 1. 2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: 4

Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka, xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx ORJ:

Odbor xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx: -

Počet stran xxxxxx: 4

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Jana Xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxxxx Andělová

Datum:

Podpis:

Konzultováno x:

XXXXX &xxx; PARTNEŘI xxxxxxxxx xxxxxxxx x.x.x.

Xxxxx:

Xxxxxx: