Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Prostějov

Rada xxxxx Prostějova

Nařízení statutárního xxxxx Prostějova x. 8/2023, kterým xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Prostějova x. 2/2020, xxxxxx xx xxxxxx XXXXX XXX, xx znění Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Prostějova x. 5/2020, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx x. 4/2021, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Prostějova x. 5/2021 x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxx č. 1/2022

Xxxx xxxxx Prostějova xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx 19.09.2023 xxxxxxxxx x. XX/2023/25/52 xxxxxxx vydat na xxxxxxx §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 a §102 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Prostějova:

Čl. 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx x. 2/2020, xxxxxx se xxxxxx XXXXX XXX, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 5/2020, Xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxxxx

x. 4/2021, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx x. 5/2021 x Nařízení statutárního xxxxx Prostějova č. 1/2022, se mění xxxxx:

X. Xxxxxxx x. 1 k Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Prostějova x. 2/2020, xxxxxx xx xxxxxx XXXXX XXX, se mění xxxxx:

Více jako PDF

Xx. 2

Xxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Toto nařízení xxxxxx platnosti jeho xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Mgr. Xxxxxxxxx Xxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx Sokolová x. x.

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx