Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx zasedání xxx 19. xxxx 2023 xxxxxxxxx č. 319/23-XX xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §6 odst. 4 xxxx. x), §11 xxxx. 3 xxxx. x) x x) a §12 xxxxxx x. 338/1992 Xx., o dani x nemovitých věcí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx věcí“) x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx jen „xxxxxxxx“):

Xxxxxxx

X xxxxxxxxxx pozemků xx xxx celé xxxxx xxxxxxxxxxxx města Jihlavy (xxxx xxx „xxxxx“) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx základní xxxxx xxxx stanovená xxx §6 odst. 2 písm. x) xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx věcí, xx xxxx 4,5.

1. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx stanovuje xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx sazba xxxx dle §11 xxxx. 1 xxxxxxx x) x x) xxxxxx o dani x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx sazba daně xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx 4,5.

2. X xxxxxxxxxxxx staveb uvedených x §11 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx o xxxx x nemovitých xxxx x u zdanitelných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. c) x x) xxx 2 x 3 xxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 2 zákona o xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx výši 1,5.

Xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pozemků, zdanitelných xxxxxx nebo zdanitelných xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1,5.

Xxxxx xxxxxxxxx xx zrušuje xxxxxx závazná vyhláška x. 8/2009 schválená xxx 3.11.2009, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx koeficientů xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2024.

xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx