Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXX ZÁVAZNÁ XXXXXXXX x. 5/2023

kterou se xxxxxxx školské obvody x xxxxx společných xxxxxxxxx xxxxxx základních xxxx

xx xxx 18.9.2023

xxxxxxxx xxx xxx 4.10.2023

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXX BUDĚJOVICE

ZASTUPITELSTVO XXXXX XXXXX BUDĚJOVICE

OBECNĚ XXXXXXX VYHLÁŠKA

č. 5/2023

kterou xx xxxxxxx školské xxxxxx x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx škol

Zastupitelstvo xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx xx na svém xxxxxxxx xxxxxxx xxx 18.9.2023 usneslo (xxxxxxxx x. 145/2023) vydat xx základě §178 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x v xxxxxxx x §35 x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xx. 1

Školské obvody xxxxxxxxxx xxxx

Xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školské xxxxxx základních xxxx:

(1) Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx X. X. Xxxxx, Jírovcova 9/x, Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx ulice:

A. Tragera, Xxxxx, Xxxxx, Xx. Xxxx, Xxxxxxxx Píky, X. Kvapilové, Heritesova, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, X. Hloucha, Xxxxxxxxx, K. Xxxxxx, X. Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Krajinská, Květná, X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Panská, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx nám., Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Školní, tř. 28. xxxxx, Xxxxxx xxx, X Xxxxxxxx, X. Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xx Xxxxxx

xxxxx xxxx:

X. Xxxxxxx xxxx xxxxx xx x. 36, xxxxx čísla xx 61,

Xxxxx Šrámka xxxx xxxxx do č. 40x, xxxxx xxxxx xx č. 43,

J. X. Xxxxx sudá xxxxx xx x. 40, xxxxx čísla xx č. 37,

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx od x. 12, xxxxx xxxxx od x. 21,

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x. 24, xxxxx xxxxx xx x. 33,

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x. 32x, lichá čísla xx č. 37,

Xxxxxxx xx. xxxx xxxxx xx č. 108, xxxxx xxxxx xx x. 117 xx x. 145,

Xxxxxxxxx sudá xxxxx xx x. 30, lichá xxxxx xx x. 21,

Riegrova xxxx xxxxx do x. 6c, xxxxx xxxxx xx x. 25,

Xxxxxxxxxxx sudá xxxxx xx x. 54, xxxxx xxxxx xx 47.

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Budějovice x xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx společného xxxxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxxx školského xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, X. X. Baara, Xxxxxxxxx 9/a, Xxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) Základní škola x Xxxxxxxx xxxxx, Xxxx 5, Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, J. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Krátká, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxx,

Xx Xxxxxxx xxxxx, Na Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Otakarova, Xxxxxxxxx xxx., Plachého,

Rokycanova, Xxxxxxxx, Trocnovská, U Xxxxx xxxx, U Xxxxxx, Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxx:

X. Xxxxxxx sudá xxxxx xx x. 38, xxxxx xxxxx xx x. 63, Xxxxx Xxxxxx sudá xxxxx xx x. 42, xxxxx xxxxx od x. 45, J. X. Xxxxx xxxx xxxxx xx x. 42, xxxxx čísla xx x. 39, Xxxxxxxxxx sudá xxxxx xx x. 12, xxxxx xxxxx xx x. 25, Lannova xx. lichá xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx č. 34, xxxxx čísla xx x. 39, Riegrova xxxx xxxxx od x. 8, lichá xxxxx od x. 27, Rudolfovská xx. xxxx xxxxx do x. 54, lichá xxxxx xx x. 47, Skuherského xxxx xxxxx xx x. 56, lichá xxxxx xx x. 49.

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx s xxxx Xxxxx, Xxxx x Xxxxx Hodějovice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Základní školy x Mateřské xxxxx, Xxxx 5, Xxxxx Xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx škola, Xxxxxxxx 11, Xxxxx Xxxxxxxxxx celé ulice:

Alešova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Dr. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Jirsíkova, Karla XX., Kasárenská, X Xxxxx, K Xxxx, Xxxxxxxxx, X Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xx Studánce, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Senovážné xxx., Široká, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Topolová, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Za Xxxxx, X Xxxxxxxxxx, X Tří xxx, Xxxxxxx xxxx., Xxxxxxx xx.

xxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxxx xxxxx xx x. 20, xxxxx xxxxx xx 19,

Xxxxxxxx xxxx xxxxx do x. 10, xxxxx xxxxx xx x. 19,

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x. 10, xxxxx xxxxx xx x. 23,

Xxxxxxx xx. xxxx xxxxx,

Xxxxxxxx xxxx čísla xx x. 46, xxxxx čísla xx x. 5,

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX. xx x. 3,

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx do x. 42, xxxxx čísla xx x. 31,

Xxxxxxxxxxx xxxx. xxxx xxxxx xx x. 8, xxxxx čísla,

Novohradská sudá xxxxx xx č. 82, lichá xxxxx xx č. 71.

Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx o vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu Xxxxxxxx školy, Dukelská 11, Xxxxx Budějovice.

(4) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 13, Xxxxx Budějovice

celé xxxxx:

Xxxxxxxxxx, X. Němcové, Xxxxxxxxx, Čelakovského, E. Xxxxxxx, Erbenova, Grunwaldova, Xxxxxxxxx, Jánošíkova, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, X. X. Xxxxxxxxxx, X. X. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx,

Xxxxxxx, nám. Xxxxxx x Poděbrad, Xxxxxxxxxx, Preslova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, X. X. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, U Xxxxxxx jezu, X Xxxxxx,

X Xxxxxxxx

xxxxx xxxx:

Xxxxxxx xx. sudá čísla xx x. 60 xx 142, xxxxx xxxxx xx x. 53 do č. 123.

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx s xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školského xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx školy Xxxxxxxxxxx 13, České Xxxxxxxxxx.

(5) Základní škola x Mateřská xxxxx, Xxxxxxxx 1, Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx. Xxxxx, Jiráskovo xxxx., Klavíkova, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx., Resslova, Xxxxxxxxxxxx, Vltavské xxxx.

xxxxx xxxx:

Xxxxxx xx. xxxx xxxxx xx č. 28, lichá čísla xx x. 11,

Xxxxxxx xx. xxxxx čísla xx x. 75,

Puklicova xxxx xxxxx xx x. 28, lichá xxxxx xx x. 19.

(6) Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx 3, Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, X. X. Xxxxxxxxx, Generála Svobody, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Buriana, Komenského, Xxxxxxxxx, Xxxxx, M. Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xx Xxxxxx xxxxx, Xx Nábřeží, Xxxxxxxxxx, Polní, Xxxxxx x Xxxx, Střelecký xxxxxx, Xxxxxx, X Xxxxxxxxxxx, X Xxxxx, X Xxxxxxx, U Xxxxxxx stadionu, X Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxxx xxxxx xx x. 22, xxxxx čísla xx x. 21,

Dukelská xxxx xxxxx xx x. 12, lichá xxxxx od x. 21,

Xxxxxxx xxxx čísla xx x. 58, xxxxx xxxxx do x. 51,

Xxxxxxxx xxxx xxxxx do č. 44, xxxxx xxxxx xx x. 3x, Xxxxxxxxxxx xxxx. sudá xxxxx od č. 10.

(7) Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx škola, Xx. Rady 1, Xxxxx Budějovice

celé xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx, Březová, Fr. Xxxxxx, X. Dietricha, X. Xxxxxxxx, Jalovcová, Xxxxxxxx, Jasmínová,

Javorová, Xxxxxxx, X. V. Raise, Xxxxxxxxxx, Ke Xxxxxxx, Xxx. Jaroše, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xx Xxxxxxx, xxx. Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, X Červeného xxxxx, U Xxxxx, X. Xxxxx, Xx. Xxxx, Vrbová, Xx. Xxxxxxx xxxxx ulic:

Novohradská xxxx xxxxx od x. 44 do x. 80, xxxxx xxxxx xx č. 33 xx x. 69.

(8) Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx 9, Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxxxx, Xxxxxxx, Hlubocká, Hosínská, Xxxx Štursy, Xxxxx, Xxxxxxxxx, K Xxxxxxx, X Xxxxxxxx, K. Xxxxxx, Klostermannova, Neklanova, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Plzeňská, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Strakonická, Xxxxxxxx, X Xxxxxxx, X Trojice, X Xxx xxxx, X Xxxxxxxxx xxxxx, X Xxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx části xxxx:

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x. 10, xxxxx xxxxx xx x. 19,

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x. 22, xxxxx xxxxx do x. 31,

Pražská xx. xxxx čísla xx x. 110, xxxxx xxxxx xx x. 77 xx x. 115 x xx x. 147.

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx Budějovice x xxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxx Xxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx společného xxxxxxxxx obvodu Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 9, Xxxxx Xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxx x Mateřská xxxxx X. X. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 143, Xxxxx Budějovice celé xxxxx:

X. Xxxxxxx, Hlinská, Xxxx Xxxxxx, X Xxxxxxx, X. Svobodové, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, U Xxxxx, X Pily, X Xxxxxxxx, X Xxxxxxxxx, U Xxxxxx, Xxxxxxx, Xx Xxxxxxxx, Xxxxx xxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx do x. 14, xxxxx xxxxx xx x. 11x,

Xxxxxx xxxx čísla xx x. 4, xxxxx xxxxx do x. 11,

Rudolfovská tř. xxxx xxxxx od x. 55, xxxxx xxxxx od č. 49,

Xxxxx xxxx xxxxx xx x. 8, xxxxx xxxxx.

Xx základě xxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxx xxxxx České Budějovice x xxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu Xxxxxxxx xxxxx x Mateřské xxxxx T. X. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 143, Xxxxx Xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx x Mateřská xxxxx, X. Xxxx 48, České Xxxxxxxxxx xxxx ulice:

A. Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx., Boh. Xxxxx, Xxxxxxxxx, X. Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Drátenická, X. X. Kische, Xx. Xxxxx, Fugnerova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, J. X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxxx, X. X. Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Kollára, Xxxxxxxxx, Xxx. Hůlky, Xxxxxxxx, Xxxxxx

Xxxx, X. Němce, X.X. Schustera, X. Xxxxxxxxxx, K. Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Ke Včelné, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, X. Xxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Na Xxxxxxx, Xx Xxxxxxxxxx xxxxxx, Na Xxxxxxxxxx, Xx Xxxxxxx, xxx. Xxxxxx Čapků, Omlenická, Xx. Březiny, Xxxxxx, X. X. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Parková, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Plavská, Revoluční, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xx. Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, X Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx

xxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxxx xxxxx od x. 144, xxxxx čísla xx x. 125.

(11) Xxxxxxxx xxxxx, Pohůrecká 16, Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxx:

X. Kříže, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, X. Beneše, Xx. Krásnohorské, Xx. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Lomského, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Čarka, Xxx. Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx, Josefa Xxxx, X Dolíčku, X. Xxxxxxxxxxx, Kaliště, Kamarytova, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Kosmova, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Macharova, Xx. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Pod Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Reinerova, Xxxxxx, Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxx., xx. Xxx. xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Třebotovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, X Xxxxxxx, X Xxxxx, X Xxxxxxx, X Xxxxxxx, X Xxxxx, X Xxxxxxx cestě, X. Xxxxxxx, V. Xxxxx, Xx. Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx

xxxxx ulic:

Dobrovodská xxxx čísla xx x. 14x, xxxxx xxxxx xx č. 13,

Xxxxxx xxxx xxxxx xx x. 6, xxxxx xxxxx xx x. 13,

Vodní sudá xxxxx xx č. 10.

(12) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Bezdrevská 3, Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Hirzova, X. Boreckého, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Na Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, X Xxxxx, X Xxxxxxxx, U Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx

xxxxx xxxx:

Xxxxxx xxxx xxxxx od x. 106.

(13) Základní xxxxx Máj X, X. Xxxxxxx 21, Xxxxx Budějovice

celé xxxxx, xxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxx, Xx. Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Dvory, X. Xxxxx, K. Xxxxxxxx, X. Xxxxxx, Xxxxxx, X. Horákové, M. Xxxxxxx, X. Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, X Boru, X Xxxx, X Xxxx, X Rozvodny, X. Xxxxx, Zavadilka

části xxxx: xxxxxxx Přemysla Xxxxxxx XX. číslo 1 x 2.

(14) Základní xxxxx Máj II, X. Chlajna 23, Xxxxx Budějovice

celé xxxxx, xxxx čísla:

Ant. Barcala, Xx. Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Štěcha, Loucká, X. Xxxxxxx, X. Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, X Xxxx, X Xxxx, X Xxxx, X Rozvodny, X. Xxxxx, Xxxxxxxxx.

xxxxx xxxx:

X. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x. 70.

Xx xxxxxxx uzavřené xxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx Budějovice x xxxx Boršov nad Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školského xxxxxx xx stanoví část xxxxxxxxxx školského obvodu Xxxxxxxx xxxxx Xxx XX., M. Chlajna 23, Xxxxx Xxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxx xxxxx, X. Xxxxxxx 30, České Xxxxxxxxxx xxxx ulice:

E. Xxxxxxxxx, Generála Xxxxxxxx, X Parku, X. Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, O. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, X. X. Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

xxxxx xxxx:

Xxx. Slavíčka xxxx xxxxx xx x. 16, xxxxx xxxxx xx č. 15,

Xxxxxx tř. sudá xxxxx xx x. 84 xx č. 104, lichá xxxxx xx x. 107,

X. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x. 4, xxxxx čísla od x. 35,

Na Zlaté xxxxx xxxx xxxxx xx x. 42, xxxxx xxxxx xx x. 53,

Xx. Xxxxxxxx xxxx čísla xx x. 10, lichá xxxxx od x. 9,

X Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x. 28, xxxxx čísla xx x. 17,

V. Xxxxxxx xxxx x. 2,

Xxxxxx xxxx čísla xx x. 34 xx x. 66, xxxxx xxxxx xx x. 3.

Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Budějovice x xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xx xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx školy, X. Xxxxxxx 30, Xxxxx Xxxxxxxxxx.

(16) Základní xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, Xxx Destinové 46, Xxxxx Xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx:

Xxx. Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, E. Xxxxxxxxx, X. Fleischmanna,

Ke Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xx Xxxxxxx, Na Xxxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Pod Vodojemem, Xxx Železným xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Šípková, Švábův Xxxxxx, Trnková, Třebínská, X Xxxxx, X Xxxxxxxxx, Xxxx, V Xxxxxxxxx xxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxxxx xxxx čísla xx x. 14, xxxxx xxxxx do x. 13,

Xxxxxx xx. xxxx xxxxx xx x. 30 xx x. 82, xxxxx xxxxx od x. 13 do x. 105,

X. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx č. 2, xxxxx xxxxx xx x. 33, 

M. Xxxxxxxx xxxx čísla xx č. 72,

Xx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx č. 40, lichá čísla xx x. 51,

Xx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x. 8, xxxxx xxxxx do x. 7,

X Výstaviště xxxx čísla xx x. 26, xxxxx xxxxx xx č. 15,

Xxxxxx xxxx xxxxx xx x. 32 x xx x. 68 xx č. 76, xxxxx x. 1,

X. Xxxxxxx sudé xxxxx x. 2.

Na xxxxxxx xxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx školského xxxxxx Xxxxxxxx školy a Xxxxxxxx školy, Xxx Xxxxxxxxx 46, České Xxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxxx xxxxx x Mateřská xxxxx Xxxxx Xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx uzavřené xxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxx Voda x Xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu se xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Dobrá Xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxx část městské xxxxx Třebotovice xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxxx xxxx xxx x X. xxxxxxx ZŠ

a) Xxxxxxxx xxxxx x Mateřské xxxxx, Vl. Rady 1, České Budějovice xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přiřazuje xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, Pohůrecká 16, Xxxxx Xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx školy a Xxxxxxxx školy T. X. Masaryka, Xxxxxxxxxxx 143, Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, Nová 5, Xxxxx Xxxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje se:

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2021 xx xxx 22.3.2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx,

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2022 xx xxx 21.3.2022, xxxxxx se xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 1/2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obvody xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx. 

Xx. 4

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Tato xxxxxx závazná vyhláška xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxx vyhlášení.

doc. Xx. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx primátorky