Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 11/2023,

kterou se xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2023 x xxxxxx konzumace xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranstvích

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx dne 19.9.2023 xxxxxxxxx x. 318/23-XX usneslo xxxxx xx xxxxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx §10 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxxx x §10 písm. x) a §84 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxxx úpravy

Obecně xxxxxxx vyhláška x. 6/2023 x zákazu xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx:

1. V Xxxxxxx x. 1 obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2023 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx „(xxxxxxxx x. 6/2016)“ xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Příloha č. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2023 x xxxxxx konzumace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Přílohou x. 1, xxxxx xx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxx 10.10.2023.

Xxx. Xxxx Ryška x. x.

xxxxxxxx

Xxxxx Popelka, XXX x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx