Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

OBECNĚ XXXXXXX VYHLÁŠKA

kterou xx xxxx Obecně xxxxxxx vyhláška x. 5/2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kulturních xxxxxxx, xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dne 15.05.2023 xxxxxx v xxxxxxx x §10 xxxx. x), x) x x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 zákona x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxx Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 5/2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sportovních x kulturních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x diskoték x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xx znění xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“) takto:

Článek 1

1.1 Xxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx textem:

Žádosti o xxxxxxxx xxxxxxx x. 1 je xxxxx xxxxxxx statutárnímu xxxxx Xxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx x rozvoje) xxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1. 

Mapa x. 1

Xxxxxxxx oblasti xxxxxx Xxxxxxxx v xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx x. 2

Vymezení xxxxxxx xxxxxx Letního xxxx x parku Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

Xxxx x. 3

Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx Oáza x xxxxx Xxxxxx Němcové x Karviné Xxxxxxxx

Xxxx x. 4

Vymezení xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx kina x okolí Dětského xxxxxx x xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx Fryštátě.“

1.2 Bod 4.4 xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx č. 3 vyhlášky xx xxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx závazná vyhláška xxxx xxxxxxxxx xxx 15.05.2023 usnesením x. 111 x xxxxxx xxxxxxxxx 15. xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx Xxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx primátora