Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

x xxxxxxxxxx pohybu xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx se xx xxxx zasedání xxx 4.4.2023, xxxxxxxxx č. XX/71/4/22, xxxxxxx xxxxx xx základě §13b xxxx. 1 xxxx. x) a §24 xxxx. 2 zákona x. 246/1992 Xx., x xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx x §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxx psů na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pohybu xxx bez vodítka xxxxx lokalit uvedených x xx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oprávněného xxxxxxx xxxxxxxxxx psa.

2) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxxx prostranství pomocí xxxxxxx.

3) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx nezletilou, xx xxxxxxx psa xxxxxxx xxxxxxxxx náhubkem xx xxxxx xxxx xxxxxx psa xx xxxxxxxx prostranství.

4) Pes xxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x prostor nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx zajišťuje Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx&xxxx; .

Xx. 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství určených xxx xxxxx xxxxx xxx

Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxxxxxx volný xxxxx xxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x níže xxxxxxxxx přílohách xxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx města - Pravý xxxx xxxx Xxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx X Solivárny; xxxx xxxx řeky Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx vodáků x Xxxxxxxxx mostu, xxx xxxxxxx č. 1.

x) Horní Drahovice - Krokova ulice (xxxxxx xxxxx xxxxxx), xxx příloha x. 2.

x) Stará Xxxx - xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, viz xxxxxxx č. 3.

d) Xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxx, část louky xxx železniční tratí, xxx xxxxxxx x. 4.

Xx. 4

Vymezení xxxxxxxx xxx volné xxxxxxxx xxx

1) Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xx. 3 této xxxxxxxx, neplatí povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx v Xx. 1 xxxx xxxxxxxx.

2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx povinen xxx psa xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dohledem. Tím xx xxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxx hlasovým či xxxxx xxxxxxx vždy xxxxxxx.

3) Xxxxxxxxxx Město Xxxxxxx Xxxx může xxxx veřejná prostranství xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxxxxxx nápisem, případně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4) Xxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Ustanovení Čl. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx, pokud xxxx psi slouží x xxxxx xxxxxxxx x doprovodu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2) Xxxxxx xxxxxxx xxx na veřejném xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx myslivosti.

3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) Xxxxxx xxx dodržování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx ustanovení

Dnem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx x. 21/2006, x xxxxxxxxxx xxxxxx x chovu psů xx xxxxx Xxxxxxx Xxxx. 

Xx. 8

Účinnost

Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx dni xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, MBA, x.x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx

Xxx. Xxxxx Trtek, x.x.

1. xxxxxxxx primátorky xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxx právních xxxxxxxx xxx: 12.4.2023

Oznámení x xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úřední desce xxx: 12.4.2023

Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svěšeno x xxxxxx desky xxx: 27.4.2023

Xxxxxxx vyhlášky:

č. 1. Xxxxx xxxxx - xxxxx xxxx xxxx Xxxx, x.x.x. 2401 x xxxxxx 7223 x2, xxxxx xx x xxxxxx pás xx Chebského xxxxx x jezu X Xxxxxxxxx, levý xxxx xxxx Xxxx, p.p.č. 157 x xxxxxx 3700 x2, xxxxx xx x xxxxxx xxx xx ubytovny x xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxx mapa. 

č. 2. Xxxxx Drahovice - Xxxxxxx ulice (xxxxxx xxxxx zdraví) ,x.x.x. 933 x výměře 27194 x2, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx mapa.

č. 3. Xxxxx Role - louka xxx xxxxxxxxx, p.p.č. 444/1 x výměře 23639 x2 xxxxx xx x xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ohraničena xxxxxxxxx, xxx xxxx

x. 4. Xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxx, x.x.x. 844/1 x xxxxxx 24343 x2, xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx vedením xxxxxxxxx, xxx xxxx.