Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx Vary,

kterým se xxxx x doplňuje xxxxxxxx č. 6/2019,

kterým xx xxxxxx xxxxx xxx, xx znění xxxxxxxx č. 1/2020, x. 4/2021 x x. 8/2022

Xxxx statutárního xxxxx Karlovy Xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx dne 14.02.2023, xxxxxxxxx č. XX/163/2/23, xxxxxxx vydat xx xxxxxxx §18 xxxx. 1 a 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 a §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx nařízení:

Čl. 1

Xxxxxxxx x. 6/2019, xxxxxx xx vydává xxxxx řád, xx xxxxx nařízení x. 1/2020, x. 4/2021 x č. 8/2022, xx xxxx x xxxxxxxx takto:

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx x. 1 - „Seznam tržišť“ xx mění x xxxxxxxxx novým xxxxxx xx xxxxxxx názvem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x. 3 - „Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx míst“ se xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přílohou tohoto xxxxxxxx.

Xx. 2

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků.

Xxx. Andrea Pfeffer Xxxxxxxx, XXX, x.x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx, x.x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxxx zveřejněním ve Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx: 27.2.2023

Xxxxxxxx o xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx: 1.3. 2023

Xxxxxxxx x vyhlášení ve Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx: 21.3.2023

Xxxxxxxx xx 14.03.2023