Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 2/2023,

kterou se xxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2022,

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xx znění Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 4/2022

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx na svém 4. xxxxxxxx konaném xxx 3. xxxxx 2023 xxxxxxxxx č. 144/4/8/2023 xxxxxxx vydat xx základě xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 7 zákona x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2022, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x hlukem, xx xxxxx Obecně závazné xxxxxxxx x. 4/2022, xx xxxx xxxxx:

1) Xxxxxx 6 odst. 2 xx 7 xxx:

„2. Xxxx nočního xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx v níže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 23:00 xxxxx do 06:00 xxxxx pro xxxx xxxx:

x) Xxxxxx den x DPOV, x.x. x Xxxxxxx VII-Čekyni x druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Přerově X-Xxxxx v xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx.

3.&xxxx; Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vymezuje xx 23:30 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx tuto xxxx:

Xxxxxxxxx xxxx „XXXXX“ x Xxxxxxx I-Městě x xxxxxxxx měsíce xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx měsíce června.

4. Xxxx nočního klidu xx touto xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 24:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxx;

x) Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxxxxx;

x) Xxxxxx zábava x Xxxxxxx XII-Žeravicích x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx června;

e) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Přerově X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxx xxxxxxxx x Přerově X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx června;

h) Oslava xxxxxxxx oddílu národní xxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxxxxxxxx koncem xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxx xxxx x parku Xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx, x xx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x měsíců xxxxxx, červenec x xxxxx;

x) Tančíme x xxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxx XxXxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx polovině xxxxxx července;

l) Xxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Memoriál Xxxxx Xxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx x první xxxxxxxx xxxxxx července;

n) Xxxxxx xxxx xx. Xxxxx Xxxxxxxxx v Xxxxxxx II-Předmostí v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx Xxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx;

x) Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Stezka xxxxxx v Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xxxxxx měsíce xxxxx;

x) Xxxxxxxxxxx na Xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x polovině xxxxxx září;

t) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx září.

5. Xxxx xxxxxxx klidu se xxxxx vyhláškou x xxxx xxxxxxxxx místních xxxxxxx xxxxxxxx xx 01:00 xxxxx do 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

x) Xxxx xxxxxxxxxx v Přerově XXX-Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx dubna;

b) Celorepublikový xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxx polovině měsíce xxxxxx;

x) Mezinárodní xxxxxx xxxxxxx XX Kozlovice x Přerově XX-Xxxxxxxxxxx – slavnostní zakončení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx VIII-Henčlově x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

6. Xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx vyhláškou x xxxx uvedené místní xxxxx vymezuje xx 01:30 xxxxx xx 06:00 hodin xxx xxxx xxxx:

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxx XX Xxxxxxxxx v Xxxxxxx IV-Kozlovicích xx xxxxx xxxxxx srpna.

7.  Xxxx nočního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x níže xxxxxxxxx xxxxxxxx částech xxxxxxxx xx 02:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx VI-Újezdci xx xxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxx festival Xxxxxx Xxxxx Festival x Xxxxxxx I-Městě x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx x x xxxxx polovině xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxx xxx x Přerově III-Lověšicích xxxxxxxx měsíce června;

d)  Xxxxxxx xxxxxxx drobného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx III-Lověšicích xxxxxxxx xxxxxx července;

f) &xxxx;Xxxxxxxxxx xxx x Přerově XXXX-Xxxxxxxx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)&xxxx; XXX&xxx;XXXXX xxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxx x Xxxxxxx III-Lověšicích x xxxxx polovině xxxxxx xxxxx;

x) Hudební xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxx x Přerově X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x)&xxxx; Xxxxxxxxx dětský xxx x Xxxxxxx X-Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx;

x) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a hodová xxxxxx v Přerově X-Xxxxxxxxxxx x polovině xxxxxx září;

l) Celostátní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx drůbeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx holubů x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx polovině xxxxxx xxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x začátku xxxxxx xxxxx.“

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Petr Vrána

primátor

Ing. Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx