Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

XXXXXX ZÁVAZNÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

x. 1/2023 O XXXXXX KLIDU

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxx xx xx xxxx zasedání xxx 20.3.2022 usneslo xxxxx xx základě xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x xxxxxxxxxx §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx znění, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx nemusí xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxx klidu

Dobou xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx druhé xx xxxxx xxxxxx.

Xx. 3

Stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nemusí xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx x noci x 31. xxxxxxxx xx 1. xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx roku.

Čl. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případů, xxx xxxxx xx xxxx nočního xxxxx xxxxxxxx dobou kratší:

1) Xxxx xxxxxxx klidu xx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx 0:00 do 6:00 xxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x. x xxxx ze xxx 30. dubna xx 1. xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxx

x. x xxxx xx dne xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx den xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx červnu

c. v xxxx xx xxx xxxxxx tradiční akce Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx konaný xxxxx noc xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x. x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Dny xxxxx Xxxxxx na den xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxx x xxxxx na xxxxxx a x xxxx ze soboty xx xxxxxx x xxxxxx září

e. v xxxx xx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Kříže xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx noc xx xxxxxxx xx xxxxx x měsíci xxxxxxxx

x. x xxxx xx xxx konání xxxx Xxxxxxxxx festival xx den následující xxxxxx xxxxx xxxxxx x noci x xxxxx na sobotu x x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx uvedených x xx. 4 odst. 1 této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx magistrátem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 dnů xxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Závěrečná xxxxxxxxxx

1) Xxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx platnost obecně xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx č. 1/22, o nočním xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx 16.3.2022.

2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecně závazné xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx x. 2/22 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného pořádku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 13.6.2022.

3) Xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx následujícího xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxx Volf, x.x.

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

XXXx. Xxxxxx Xxxxxx, XXx., x.x.

Xxx. Xxxxxxxxx Bureš, x.x.

Xxx. Xxxxxxx Mužík, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Kladna