Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX MOST

RADA XXXXX MOSTU

Nařízení

ze xxx 16. xxxxxx 2023

xxxxxx xx xxxxxxxx organizování xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxx xxxxx Mostu xxxxxx xxxxxxxxx č. XxX/0349/7/2023 xx dne 16. xxxxxx 2023 v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 13/1997 Xx., o pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, toto xxxxxxxx.

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy xx xxxxx statutárního xxxxx Mostu xx xxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx, ve kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxx užít xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 24 xxxxx,

2. xxxxxxx způsob xxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx prokazování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xx. 2

Vymezení xxxxxxx

Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx komunikace xxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx:

• xx. Budovatelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 4681/1 (xxxxxxxx x XX XXXXX)

• tř. Xxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx x. 4681/1 (xxxxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxx Mostu)

• tř. Xxxxxxxxxx část pozemkových xxxxxx č. 4125 4608/1 (xxxxxxx „xxx xxxx“)

• xx. Budovatelů xxxx pozemkových xxxxxx x. 4125, 4126/1, 4608/1 (xxxx xxxxxx 382)

• xx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx parcely x. 4097 (xxxx xxxxxx 218)

• xx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 4097 (xxxx xxxxx 86, 87) 

Xx. 3

Xxxxxx placení xxxxxxxx ceny

Sjednaná cena xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx platbou xxxxxx XXX, xxxxxxx tvar XXX xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v době xxxxxxx xx pátek 8:00-18:00 hodin, sobota 8:00-12:00 xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stání xxxxxxx bezplatné.

Od poplatku xx parkování xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pouze x xxxxxxx že xxxx xxxxxxxx speciální registrační xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (EL). Stejně xxx xxxx xx xxxxxxxx zcela osvobozena xxxxxxx vozidla složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému.

Čl. 4

Xxxxxx prokazování zaplacení xxxxxxxx ceny

Zaplacení sjednané xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx umístěn xx xxxxx dobu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx sklem xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx o platnosti. Xxxxxx motocyklů uschovají xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jej xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx placení pomocí XXX xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx případnou xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx parkoviště, Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx, případně Xxxxxxx XX. Parkovací xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxxxx č. 4/2015, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Mostu, xx xxx 19. xxxxx 2015.

Xx. 6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx