Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1/2023

XXXXXXXX,

x změně xxxxxxxx x. 7/2022, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx cenu xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxx Budějovice xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dne 27.2.2023 usnesla (xxxxxxxx x. 236/2023) xxxxx xx xxxxxxx §23 xxxxxx č. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx §11 xxxx. 1 a §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx xxxxxxxx x. 7/2022

Xxxxxxxx x. 7/2022, xxxxxx xx xxxxxxxx oblasti xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx určené xxxxx xxxx x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxx x. 1 x xxxxx „Xxxxxxxx oblast - ZÁCHYTNÁ XXXXXXXXXX X+X, X+X“ xxxx xxx:

„Xxxxxxxx xxxxxx - XXXXXXXX XXXXXXXXXX X+X, X+X:

• parkoviště X+X Xxxxxxxxx

• parkoviště P+R x xxxxxx Xxxxxx (xxxxx xxxxx od X. Xxxxxxx)

• parkoviště X+X Xxxxxx xxxxx (Xx Xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xx. - Pasovská; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx) “

2. Xxxxxxxx znázornění „Zpoplatněné xxxxxxx 2022“ obsažené x xxxxxxx x. 1 xx nahrazuje xxxxxxxxx znázorněním „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2023“ obsaženým x xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx x. 2 x xxxxx „Místní xxxxxxxxxx x jejich xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxx X“ xxxx xxx:

„Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx A:

• Xxxxxxxx xxxxxx - jih xx Xxxxxx tř. (xxxxx)

• Xxx. Přemysla Xxxxxxx XX.&xxxx; - xxxxx xx X Xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxx

• Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.&xxxx; - xxx od Xxxxxxxxx xx Xx. Stejskala

• Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.&xxxx; - xxxxxx xx Karla XX. xx Kanovnická

• Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.&xxxx; - západ od Xxxxxxxxxxx xx Radniční

• Xxxxx XX. - Xxxxxxxxx xxx.

• Jirsíkova, xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxx (xxxxx)

• Jirsíkova - xx Zátkovo xxxx. xx Dukelská

• Xxxxxxx - xx Xxxxx IV. xx Xxxxxxxx

• Dukelská - xx Xxxxxxx tř. xx Xxxxxxxxx

• Senovážné xxx. - od Xxxxx XX. (xxxxx xxxx poštou)

• Xxxxxxxx - xx U Xxxxx xxxx xx Xxxxxxx

• X Xxxxx xxxx - xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxx xxxx. (xxxxx) - xxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxx

• xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx. (xx Xxxxxxxxx xxxxx)

4. Xxxxxxx x. 2 v xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx X+X a P+R“ xxxx zní:

Záchytná xxxxxxxxxx X+X a P+R

• xxxxxxxxxx X+X Xxxxxxxxx

• xxxxxxxxxx X+X Dlouhá xxxxx (Na Sádkách x úseku Xxxxxx xx. - Xxxxxxxx; xxxxxxx parkovací xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx)

• xxxxxxxxxx P+R Xxxxxx (xxxxx xxxxx xx X. Xxxxxxx)

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx X 2022“ xxxxxxxx x příloze x. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx X 2023“ xxxxxxxxx v příloze x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxx X+X x P+R 2022“ xxxxxxxx v příloze x. 2 se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxx X+X x X+X 2023“ xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx č. 3 v části „Xxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v oblasti X“ xxxx xxx:

Xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, resp. rezidenti x xxxxxxx pobytem, x xxxxxxx X xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx komunikace, xxxx. xxxxxx xxxxxx úseky:

• Xxx. Xxxxxxxx Otakara XX. - xxxxx xx U Xxxxx xxxx do Xxxxxxxxxxx (xxxx Xx-Xx 08-18x)

• Xxx. Přemysla Xxxxxxx XX.- xxxxx od Xxxxxxxxxxx do Xxxxxxxx (xxxx Xx-Xx 08-18 x)

• Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.- xxxxxx xx Karla XX. xx X Xxxxx xxxx (xxxx Xx-Xx 08-18 x)

• Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.- xxx od   Radniční xx Xxxxx XX. (xxxx Xx-Xx 08-18 x)

• X Xxxxx xxxx - Xxxxxxxx xx Hradební (xxxx Xx-Xx 08-18 h)

• Xxxxxxxx - od X Černé xxxx xx Xxxxxxx (xxxx Xx-Xx 08-18 x)

• Xxxxxxx - od Xxxxx XX. xx Xxxxxxxx (mimo Xx-Xx 08-18 x)

• Xxxxx XX. - Xxxxxxxxx xxx.

• Xxxxxxxxx - xx Zátkovo xxxx. xx Xxxxxxxx

• Dukelská - xx Xxxxxxx xx. xx Xxxxxxxxx

• Xxxxxxxxx xxx. - xx Karla XX. (xxxxx xxxx xxxxxx)

• Xxxxxxx nábř. (sever) - okolo Xxxx xxxxxxx Xxxxxx

• parkoviště Xxxxxxxxx xxx. (od Xxxxxxxxx xxxxx) ^xxxx Xx - Xx 08-18 h)

• Sokolský xxxxxx - xxxxx xx Xxxxxx tř. (xxxxx)

• Dr. Xxxxxxxxx - xx Široká xx Xxxxx IV.

• Xxxxxx - xx Xxxxxxxx xx slepá

• Xxxxxxx xxxx. - xx Xxxxxxxxx xx Xx. Xxxxxxxxx

• xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX. xxxxx - od Xxxxxxxxxxx xx Radniční (xxxx Po-Pá 08-18 xxx.)

• Radniční - xx Xxxxxxxxx do Xxxxx

• Xxxxx - xx Xxxxxxxx do Xxxxxxxxxxx

• Xxxxx - xx Hroznova xx Xxxxxx tř.

• Piaristická - xx Česká xx Xxxxxxxxx

• Xxxxxxxx - od X Xxxxx věže do Xxxxxxxx

• Plachého - xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

• Xx Mlýnské xxxxx - xx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxx Xxxxx - xx Mlýnská xxxxx xx Xxxxxx tř.

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

• X Xxxxx xxxx xxxxx - xx Xx Sadech xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxx - xx Karla XX. xx Xxxxxx

• Xxxxxxxxxx - xx U Xxxxx věže do Xx Xxxxxx

• Xxxxxxx - xx Xx Xxxxxxx stoce do Xxxxxxxx

• &xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx - xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxxxx X)

• Xxxxxxxx - xx Husova xx Xxxxxxxxx (xxxxxx C)

• Xxxxxxx tř. - xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xx. (xxxxxx X) 

• Riegrova - xx Xx Sadech/ xx. 28. xxxxx xx Jírovcova (oblast X)

• Xxxx - xx Xx Sadech xx Xxxxxxxxx (oblast X)

• &xxxx;Xxxxxxxxx/Xxxx - xx Xxxxxxxx xx Xx Sadech (xxxxxx X)

• Xxxxxx xx. - xx Xxxxxxxx xxxxxx - Resslova (xxxxxx X)

• Xxxxxxxx - xx Lidická xx. do U Xxx xxx (xxxxxx X)

• Xxxxxxxxx xxxxxxx - xx Xxxxxxx xx Lannova xx. (xxxxxx X)

• Xxxxxxx xx. - xx Xxxxxxx tř. do X xxx xxx (xxxxxx X)

• Xxxxxxx xxxx. - xxx xx X. X. Xxxxxxxxx do Lidická (xxxxxx E)

• X. X. Gerstnera - xx X Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx nábř. (xxxxxx X)

• X Xxxxxxxxxxx - od X. X. Xxxxxxxxx xx slepá (xxxxxx X)

• Xxxxxxxx xxxxxxxxxx X+X Xxxxxx louka

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx „Rezidenti x abonenti xxxxxx X 2022“ xxxxxxxx x příloze č. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx X 2023“ xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 3 xxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nařízení x. 7/2022, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx, zůstávají xxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

xxx. Xx. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Parmová, x. x.

xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx Xxxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxx