Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1/2023

XXXXXXXX,

x xxxxx xxxxxxxx x. 7/2022, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo jejich xxxxxx xxxxx užít x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx cenu xxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými předpisy

Rada xxxxx Xxxxx Budějovice xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 27.2.2023 xxxxxxx (xxxxxxxx x. 236/2023) xxxxx xx xxxxxxx §23 xxxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx xxxxxxxx x. 7/2022

Xxxxxxxx x. 7/2022, xxxxxx xx vymezují xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx úseky xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. Příloha x. 1 x xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxx - XXXXXXXX XXXXXXXXXX X+X, X+X“ xxxx xxx:

„Xxxxxxxx xxxxxx - XXXXXXXX XXXXXXXXXX X+X, X+X:

• parkoviště X+X Xxxxxxxxx

• parkoviště P+R x xxxxxx Xxxxxx (xxxxx xxxxx xx X. Němcové)

• xxxxxxxxxx X+X Dlouhá xxxxx (Xx Sádkách x xxxxx Xxxxxx xx. - Xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx plochy v xxxx xxxxx parkoviště xxxxxxxxxxx se ve xxxxxxxxxxx statutárního města Xxxxx Xxxxxxxxxx) “

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx „Zpoplatněné xxxxxxx 2022“ obsažené x xxxxxxx č. 1 xx nahrazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2023“ obsaženým x xxxxxxx x. 1 xxxxxx nařízení.

3. Xxxxxxx x. 2 x části „Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx oblasti A“ xxxx xxx:

„Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úseky x rámci xxxxxxxx xxxxxxx X:

• Xxxxxxxx xxxxxx - jih xx Husova xx. (xxxxx)

• Xxx. Přemysla Xxxxxxx II.  - xxxxx xx X Xxxxx věže xx Xxxxxxxxxxx

• Xxx. Přemysla Xxxxxxx XX.&xxxx; - xxx xx Biskupská xx Dr. Stejskala

• Xxx. Přemysla Xxxxxxx XX.&xxxx; - východ xx Xxxxx XX. xx Xxxxxxxxxx

• Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II.  - západ od Xxxxxxxxxxx xx Radniční

• Xxxxx IV. - Xxxxxxxxx xxx.

• Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxx (xxxxx)

• Jirsíkova - xx Xxxxxxx xxxx. xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxx - xx Xxxxx IV. do Xxxxxxxx

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxx xx. xx Xxxxxxxxx

• Xxxxxxxxx xxx. - od Xxxxx IV. (xxxxx xxxx xxxxxx)

• Xxxxxxxx - xx U Xxxxx xxxx xx Xxxxxxx

• U Černé xxxx - od Xxxxxxxx do Hradební

• Xxxxxxx xxxx. (xxxxx) - xxxxx Domu xxxxxxx Xxxxxx

• xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nám. (xx Xxxxxxxxx xxxxx)

4. Xxxxxxx x. 2 v xxxxx „Záchytná xxxxxxxxxx X+X x X+X“ xxxx xxx:

Xxxxxxxx parkoviště X+X x P+R

• xxxxxxxxxx P+R Jírovcova

• xxxxxxxxxx P+G Xxxxxx xxxxx (Xx Sádkách x xxxxx Husova xx. - Xxxxxxxx; xxxxxxx parkovací xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx)

• xxxxxxxxxx X+X Xxxxxx (xxxxx xxxxx xx X. Němcové)

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx oblast X 2022“ xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xx nahrazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx X 2023“ xxxxxxxxx x příloze x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxx P+G x P+R 2022“ xxxxxxxx x příloze x. 2 xx xxxxxxxxx grafickým xxxxxxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxx P+G x X+X 2023“ xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx x. 3 v xxxxx „Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozovnou, xxxx. xxxxxxxxx s trvalým xxxxxxx, v oblasti X“ xxxx zní:

Abonenti xx sídlem xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x oblasti X xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxx:

• Xxx. Přemysla Xxxxxxx XX. - xxxxx xx U Černé xxxx xx Xxxxxxxxxxx (xxxx Po-Pá 08-18x)

• Xxx. Přemysla Otakara XX.- xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx Radniční (xxxx Po-Pá 08-18 x)

• Nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.- xxxxxx xx Xxxxx XX. xx U Xxxxx xxxx (xxxx Xx-Xx 08-18 x)

• Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.- xxx xx&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxx xx Xxxxx XX. (xxxx Po-Pá 08-18 x)

• X Černé xxxx - Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx (xxxx Xx-Xx 08-18 x)

• Xxxxxxxx - od X Xxxxx xxxx xx Kněžská (mimo Xx-Xx 08-18 h)

• Xxxxxxx - xx Xxxxx XX. do Xxxxxxxx (mimo Xx-Xx 08-18 x)

• Karla XX. - Xxxxxxxxx xxx.

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxx xxxx. xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxxx - od Lidická xx. xx Jirsíkova

• Xxxxxxxxx nám. - xx Xxxxx XX. (xxxxx xxxx xxxxxx)

• Xxxxxxx nábř. (sever) - xxxxx Xxxx xxxxxxx Slavia

• xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx. (xx Xxxxxxxxx xxxxx) ^xxxx Xx - Xx 08-18 h)

• Sokolský xxxxxx - sever xx Husova xx. (xxxxx)

• Xx. Xxxxxxxxx - xx Xxxxxx xx Karla IV.

• Xxxxxx - od Xxxxxxxx xx xxxxx

• Xxxxxxx xxxx. - xx Biskupská do Xx. Xxxxxxxxx

• xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II. xxxxx - xx Xxxxxxxxxxx do Xxxxxxxx (xxxx Xx-Xx 08-18 xxx.)

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxxx do Xxxxx

• Xxxxx - xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

• Xxxxx - xx Xxxxxxxx do Xxxxxx xx.

• Xxxxxxxxxxx - od Česká xx Xxxxxxxxx

• Hroznová - xx X Xxxxx xxxx xx Xxxxxxxx

• Plachého - xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

• Na Xxxxxxx xxxxx - xx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxx Haška - xx Mlýnská stoka xx Xxxxxx tř.

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxx do Xxxxxxxx

• X Xxxxx xxxx xxxxx - xx Xx Xxxxxx xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxx - xx Xxxxx XX. xx Xxxxxx

• Xxxxxxxxxx - od X Xxxxx xxxx do Xx Xxxxxx

• Xxxxxxx - xx Xx Xxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxx

•  Jiráskovo nábřeží - od Xxxxxx xx Xxxxxxxxx (oblast X)

• Resslova - xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxxxx X)

• Xxxxxxx tř. - xx Xxxxxxxxx do Xxxxxx tř. (oblast X) 

• Xxxxxxxx - xx Na Xxxxxx/ xx. 28. xxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxxxx X)

• Nová - xx Xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx (oblast X)

• &xxxx;Xxxxxxxxx/Xxxx - xx Xxxxxxxx do Xx Xxxxxx (oblast X)

• Xxxxxx tř. - od Xxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxx (xxxxxx C)

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxx xx. xx X Xxx xxx (oblast X)

• Xxxxxxxxx náměstí - od Xxxxxxx xx Lannova tř. (xxxxxx D)

• Xxxxxxx xx. - xx Xxxxxxx xx. xx X xxx xxx (xxxxxx D)

• Zátkovo xxxx. - xxx xx F. X. Xxxxxxxxx xx Lidická (xxxxxx E)

• X. X. Gerstnera - xx X Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx. (xxxxxx X)

• X Xxxxxxxxxxx - xx X. A. Gerstnera xx slepá (oblast X)

• Xxxxxxxx parkoviště X+X Xxxxxx xxxxx

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx „Rezidenti x abonenti oblast X 2022“ xxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 xx nahrazuje xxxxxxxxx znázorněním „Xxxxxxxxx x abonenti xxxxxx X 2023“ xxxxxxxxx x příloze č. 3 xxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 7/2022, xxxxxx xx vymezují xxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx cenu sjednanou x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xx. II

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx jeho xxxxxxxxx.

xxx. Xx. Ing. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxxx města

Michal Xxxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxx