Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Statutárního města Xxxxxxxxxx

x regulaci xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) a ustanovením §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dne 06.09.2022 usnesením x. XX/2022/33/06 xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx.1

Xxxxxxx a xxx

1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx hlučností xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxx v xxxxxxx x dobrými xxxxx v xxxx.

2) Xxxxx této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx pořádku xxxxxxxxx xxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xx xxxxx.

Xx.2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx

1) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívajících x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní , xxxxx jsou xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, soukromým xxxxxxxxxx xx zájmovým účelům xx xxxxxxxxxxx menší xxx 500x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktu (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)

x) x pracovních xxxxx x době 6:00 - 9:00 x 20:00 - 22:00

x) o sobotách x době 6:00 - 9:00 x 18:00 - 22:00 

c) x xxxxxxxx a xx státem uznaných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxx uvedená x xx. 2 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx x honitbě xxx xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xx.3

Xxxxxxx

1) Xxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx akcí:

a) „X xxxxx města Prostějova“ - xxxxxxxxx spolek Xxxxxxxxxxxxx myslivecká xxxxxxx Xxxxx z.s., Xxxxxxx xxxxxxxxxx spolek Xxxxxxxxx

x) „Xxxxxxxx xxxxx OMS Xxxxxxxxx“ - - xxxxxxxxx spolek Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednota Xxxxx x.x., Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx

x) „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ - pořadatel xxxxxx XXXX XX xxxxx p.s.

2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx primátora Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx akce xxxxxxxxx xxxxxx konání akce xxx xxxxxxxx 1) xxxxxx článku xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1) tohoto xxxxxx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zveřejněna Xxxxxxx xxxxxxxx primátora Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx 5 dnů xxxx xxxxx konání.

Čl.4

Závěrečná xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxx ustanovení xxxx vyhlášky lze xxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx po xxx xxxxxxxxx.

3) Xxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 1/2020, x xxxxxxxx hlučných xxxxxxxx.

4) Xxxxxxx xx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Prostějova x. 7/2020, xxxxxx xx xxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx č. 1/2020, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx x.x.

1. xxxxxxxx primátora