Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Prostějov

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx hlučných xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) a ustanovením §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vydalo na xxxx xxxxxxxx xxx 06.09.2022 xxxxxxxxx x. XX/2022/33/06 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx.1

Xxxxxxx x xxx

1) Xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxx denní xxxx, které xx xxxxx svou hlučností xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x dobrými xxxxx x xxxx.

2) Xxxxx xxxx obecně xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xx xxxxx.

Xx.2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx

1) Xxxxx je povinen xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx střelných zbraní , pokud xxxx xxxxxxxxx k rekreačním, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výcvikovým xx xxxxxxxx xxxxxx xx vzdálenosti xxxxx xxx 500x xx xxxxxxxxx stavby xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx města Xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)

x) x pracovních xxxxx x době 6:00 - 9:00 x 20:00 - 22:00

x) o xxxxxxxx x době 6:00 - 9:00 x 18:00 - 22:00 

c) x xxxxxxxx x xx státem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní mysliveckou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx dle xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xx.3

Xxxxxxx

1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx:

x) „X xxxxx města Xxxxxxxxxx“ - pořadatel xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx myslivecká jednota Xxxxx x.x., Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx

x) „Xxxxxxxx pohár XXX Xxxxxxxxx“ - - xxxxxxxxx spolek Českomoravská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x.x., Okresní xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx

x) „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ - pořadatel xxxxxx SBTS XX xxxxx p.s.

2) Pořadatel xxxx oznámí Xxxxxx xxxxxxxx primátora Xxxxxxxxxx xxxxx Prostějova xxxxxxx 10 dní xxxx xxxxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxx xxxxxx akce xxx xxxxxxxx 1) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1) tohoto xxxxxx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zveřejněna Xxxxxxx xxxxxxxx primátora Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxxx datem konání.

Čl.4

Závěrečná xxxxxxxxxx

1) Porušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2) Tato xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

3) Zrušuje xx Xxxxxx xxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 1/2020, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx vyhláška Statutárního xxxxx Prostějova č. 7/2020, xxxxxx xx xxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx Statutárního města Xxxxxxxxxx x. 1/2020, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Pospíšil x.x.

1. xxxxxxxx primátora