Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Prostějov

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx

x xxxxxx požívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prostranství

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxxxx se v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 písm. x), xxxxxxxxxxx §35 x xxxxxxxxxxx §84 xxxx. 2 písm. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxx“), xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dne 06.09.2022 xxxxxxxxx x. XX/2022/33/09 xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“).

Čl.1

Úvodní ustanovení

Cílem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného pořádku xx území xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx (do 18 xxx xxxx), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx.2

Xxxxxxxx pojmů

Veřejným xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, veřejná zeleň, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx koutky x xxxxx xxxxxxxx přístupné xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx užívání, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xx.3

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prostranství

1) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů  xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx xx městě Xxxxxxxxxx.

2) Konzumací xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx alkoholického xxxxxx xxxx zdržování se xx veřejném xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lahví xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nápojem.

3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx x. 1, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášky.

4) Xx území xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů:

a) xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx silniční xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sportovišť x xxxxxxxx hřišť x xxxxxxxxx a x okruhu 100 xxxxx xx nich,

c) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx do 100 xxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení , xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx .

Xx.4

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx, xx něž xx xxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxx xx nevztahuje xx konzumaci alkoholických xxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x prostorech bezprostředně xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx 31. xxxxxxxx x 1. ledna.

2) Xxxxx xx dále xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx konání xxxxxx xxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx hanácké xxxxxxxxx - xxx. X. X. Xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx. T. G. Xxxxxxxx

x) Prostějovský xxxxxxxx - xxx. T. X. Xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxx - nám. X. G. Masaryka

e) Xxxxx kino - xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx kancelář xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Prostějova xxxxxxx 10 dní xxxx pořádáním xxxx xxxxxxxxx termín xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx 2) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2) tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xx.5

Xxxxxxxx x sankce

Porušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .

Xx.6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2) Xxxxxxx xx Obecně závazná xxxxxxxx x. 10/2009 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx alkoholických xxxxxx xx veřejném prostranství.

3) Xxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2011, xxxxxx xx xxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 10/2009 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx alkoholických xxxxxx xx veřejném prostranství.

4) Xxxxxxx xx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2011, kterou xx xxxx Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 10/2009 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx alkoholických nápojů xx xxxxxxxx prostranství.

5) Xxxxxxx xx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2013, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 10/2009 Xx., x zákazu xxxxxxxx alkoholických nápojů xx xxxxxxxx prostranství.

6) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2015, xxxxxx xx xxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 10/2009 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx alkoholických nápojů xx veřejném xxxxxxxxxxxx.

7) Xxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2015, kterou se xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 10/2009 Xx., x zákazu xxxxxxxx alkoholických xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx.

8) Xxxxxxx se Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2019, kterou xx xxxx Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 10/2009 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxx x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx x.x. 1.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx zakazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x xxxxx

xxx. T. X. Xxxxxxxx

xxxxxxx X. Xxxxxxxx

xxxxx xxx. Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx, xxxx Prostějov xx křižovatky x xxxxxxxx Svornosti xx xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Olomoucká x Xxxxxxx

xxxxx Určická

ulice Xxxxxxxx

xxxxx Xxxxxxxxxxxx

xxxxx X Xxxx muky

ulice Xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

xxxxxx xx xxxxxxx Spojenců

biokoridor Xxxxxxxx - xxxx xxxxxxxx

xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx na ulici Xxxxxx

xxxxxxx Xx xxxxx x jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxx 50x xx xxxxx xxxx xxxxxx

xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 50 xx xxxxx xxxx obvodu

parčík u Xxxx xxxxxx, Vrahovická x. 83 xxxxxxxx x.x. 768/2 k.ú. Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v okruhu xx 100 x xx xxxxxxxxxx domu XX Družba, Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx „ X Xxxxxxx“ xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx prostranství a xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx, venkovní areál xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 100 x xx XX Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx tržnice

okolí do 50 m xx xxxxxxxx xxxxxxx ČD, xx ulici Xxxxxxxxx

xxxxx xx 50 x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx pasáže Xxxxx, na xxxxx Xxxxxxx

xxxxx do 50 x od xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx, Alpine Xxx, Xxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxx, na xxxxx Xxxxxxxxxx

xxxxx xx 50 x od xxxxxxxx Xxxx, xxxx HM Xxxxxx, xx ulici Xxxxxxxxxx 9, 10 x od zastávek XXX.