Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 8/2022,

xxxxxx xx mění x xxxxxxxx nařízení x. 6/2019,

xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 1/2020 x x. 4/2021

Rada xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 2.8.2022, xxxxxxxxx č. XX/826/8/22, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. 1 a 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), x §102 xxxx. 2 písm. d) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx nařízení:

Čl. 1

Nařízení x. 6/2019, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 1/2020 x x. 4/2021, xx xxxx x xxxxxxxx takto:

Dosavadní příloha č. 3 - „Xxxxxx xxxxxxxxxxxx tržních xxxx“ se xxxxxxx x nahrazuje xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx nařízení.

Čl. 2

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení nabývá xxxxxxxxx dnem 1.9.2022.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, XXX x.x.

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx x.x.

1. náměstek xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx