Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary x. 8/2022,

xxxxxx xx mění x doplňuje nařízení x. 6/2019,

xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx nařízení x. 1/2020 x x. 4/2021

Rada statutárního xxxxx Xxxxxxx Vary xx xx xxxx xxxxxxxx dne 2.8.2022, xxxxxxxxx č. RM/826/8/22, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §18 odst. 1 a 3 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), x §102 xxxx. 2 písm. d) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nařízení:

Čl. 1

Xxxxxxxx x. 6/2019, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xx znění xxxxxxxx č. 1/2020 x x. 4/2021, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

Dosavadní příloha č. 3 - „Xxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxx“ xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se shodným xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx nařízení.

Čl. 2

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2022.

Ing. Xxxxxx Pfeffer Xxxxxxxx, XXX v.r.

primátorka

statutárního xxxxx Xxxxxxx Xxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx x.x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx