Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Obecně xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx

x. 7/2022

o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx se xx xxxx zasedání xxx 21.6.2022, usnesením x. XX/135/6/22 xxxxxxx xxxxx xx základě §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x §10 písm. x) x §84 odst. 2 písm. h) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poplatek za xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vybraných xxxx x částí měst (xxxx jen „xxxxxxxx“) .

Xx. 2

Předmět xxxxxxxx

(2) Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx povolení x vjezdu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx , xx xxxxx xx xxxxx vjezd xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx . Povolením k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řidičů xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx .

(3) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: Xxxxx Xxxxxx - xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx vrch, Xxx Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx louka, Mariánská, Xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxx, Xxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Svobody, Xxxxxxxx, Xxxxx XX., X. X. Xxxxxxx - xxxx, Ondřejská, Xx Vyhlídce - xxxx, Moravská, Xxxxx, Xxxxxx, Raisova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx - xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx").

Xx. 3

Xxxxxxxxx x správa poplatku

(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx x xxxxxx x motorovým xxxxxxxx xx lázeňského xxxxx (xxxx jen „povolení x xxxxxx“).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vykonává Xxxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx, odbor xxxxxxx x ekonomiky (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx")&xxxx; x xxxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xx. 2035/21, xxx xx xxxxxx povolení x xxxxxx na xxxxxx podle čl. 5. Xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx sedm xx sobě jdoucích xxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx“) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydat xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zřízených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx, xxxxxxx aplikace).

Čl. 4

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx žádosti x xxxxxx povolení k xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxx název, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování; právnická xxxxx uvede též xxxxx, xxxxx jsou xxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx všech xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souvislosti x podnikatelskou xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) další údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel (xxxx xxx „xxxxxxx“), xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx kterou xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx případný xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx doručování.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx .

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit xxxx rozhodný pro xxxxxxxxxx nebo úlevu xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 3, nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx .

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX/XX) xx xxxxx jednorázovém xxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (nevydává xx povolení x xxxxxx):

x) uživatelé vozidel x právem přednostní xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx jimi xxxxxxxxxxxxx ,

x) uživatelé vozidel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx a viditelně xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vozidla),

c) uživatelé xxxxxxx vybavených pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx vozidel, xxxxx x nimi bezprostředně x xxxxxxxxxxxx odstraňují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx části,

e) xxxxxxxx hosté xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx příjezdu x x xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osoby požívající xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ,

x) uživatelé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konajícího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem .

(7) Xxxxxxxxx ohlásit údaj xxxxx xxxx. 1 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 5

Sazba poplatku

(1) Xxxxx poplatku činí xx xxxxx vozidlo 100,- Kč xx xxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xx dohodě x xxxxxxxxxxx xxx poplatek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xx jedno xxxxxxx (1 SPZ/RZ) xx 30 xxx xx xxxx 2 000,- Xx

x) xx jedno xxxxxxx (1 XXX/XX) xx 90 dní xx výši 4 000,- Xx

x) za xxxxx xxxxxxx (1 XXX/XX) na 365 xxx ve xxxx 14 000,- Xx

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx varianty xxxxxxxx xxxxxx xxxxx poplatník xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx dle xx. 4 xxxx. 2.

Xx. 6

Splatnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx k vjezdu.

(2) Xxxxxxxx, placený paušální xxxxxxx xxxxx než 21.000,- Xx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx povolení x vjezdu.

Čl. 7

Osvobození xx poplatku

Poplatek xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; xxxx vlastnící xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx území, xxxxx xxx xxxxxx , xxxxxxx xxxxxx xxxx a jejich xxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxx osoby, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; osvobození xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, které xxxx držiteli xxxxxxx XXX xxxx XXX/X x jejich průvodci,

d) xxxxxxxxx služebních vozidel: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx společností a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxx, Karlovarského xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Karlových Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx kraj, Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx Varech,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx práva xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; bezpečnostního xxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Vězeňská xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, Xxxxxx České xxxxxxxxx a Vojenského xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem města Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx města, 

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel poskytovatelů xxxxxxxxx sociálních xxxxxx ,

x) xxxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x lázeňském xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx lze prokázat xxxxxxxxx vedoucího příslušného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx policie na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxx mandátu xx výše paušální xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 2 xxxx. c), x xx za xxx vozidla,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 6.

Xx. 8

Xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx zaplacen xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platebním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx .

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxx osud .

Xx. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx obecně závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx č. 2/2022 x místním xxxxxxxx xx povolení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x částí xxxxx.

Xx. 10

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx jejího xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, XXX, x.x.

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary

Mgr. Xxxxx Trtek, x.x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx