Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

x. 5/2022,

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxx 21.6.2022, xxxxxxxxx x. XX/134/6/22, xxxxxxx vydat xx xxxxxxx §10 písm. x) a §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §12 xxxx. 1 zákona x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx vyhlášku (dále xxx "vyhláška"):

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Tato vyhláška x xxxxxxx x. 1 xxxxx místa, xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxx xxx povoleno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Předmětem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx , xxxxx x xxxx xxx , které jsou x důvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ochranou xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

Xx. 2

Xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí veřejného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hazardních xxx x předcházení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx zvýšení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování hazardních xxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx míst, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 8/2019, obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2018 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2018 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardních xxx.

Xx. 5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx patnáctého xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Pfeffer Xxxxxxxx, XXX, x.x.

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx, v.r.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx č. 1

Seznam xxxx (adres x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

Xxxxxx

x.x.

x.x.

1

Xxxxxxxxx

878

2x

2

Xxxxxxxx

166

16

3

X.X.Xxxxxxx

2001

11

4

Xxxxxxx

1047

19

5

X. Xxxxxx

246

15

6

Xxxxxx xxxxxxx

310

8

7

Xx Xxxxxxxx

454

52

8

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx (Xxxxx 007)

158

66

9

X. X. Masaryka

587

11

10

Varšavská

1221

8

11

Vítězná

63

42

12

Vítězná

390

51

13

Závodu xxxx

331

76