Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXX XXXXXXX VYHLÁŠKA

kterou xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 9/2021 o xxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxx 12.09.2022 xxxxxx x souladu x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o obcích (obecní zřízení) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 4 x xxxx. 6 zákona x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 9/2021 x xxxxxxxxx obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, takto:

Článek 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx 4, xxxx. 4.1 písm. x), xxx 6. xxxxxxxx xx xxxx „xxxxxxxx“ vypouští a xxxxxxxxx xxxxxx: „fialové“.

Článek 2

Xxxxxxxxx ustanovení

Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx 12.09.2022 xxxxxxxxx x. 653 x xxxxxx účinnosti 15. dnem po xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx Xxxx v. r.

primátor

Ing. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx primátora