Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx závazná vyhláška x. X/2022, xxxxxx xx mění

obecně závazná xxxxxxxx x. 3/2022, x nočním xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Hradec Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 20.09.2022 usnesením x. XX/2022/1843 xxxxxxx vydat xxx §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxx §5 xxxx. 7 xxxxxx x. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx přestupcích, xxxx xxxxxx závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx Králové č. 3/2022, o nočním xxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2022, xx xxxx xxxxx:

1) Čl. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx:

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Goes xx Xxxx xx xxxx xxxxxxx klidu xxx 14.10. 2022 xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x dne 15.10.2022 na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx XX., Resslova, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx od 00:00 hodin xx 06:00 hodin

Čl. 2

Účinnost

Tato xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyhlášení.

prof. XxxxxXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, XXx.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx