Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. X/2022, xxxxxx xx xxxx

xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 3/2022, x xxxxxx klidu

Zastupitelstvo Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx se xx xxxx zasedání xxx 20.09.2022 usnesením č. XX/2022/1843 xxxxxxx xxxxx xxx §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx §5 odst. 7 xxxxxx č. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx přestupcích, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku:

Čl. 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx Králové č. 3/2022, x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 4/2022, xx xxxx xxxxx:

1) Xx. 3 odst. 2 xxxxxxxx xx doplňuje xxxxx:

x) v xxxx xxxxxx koncertů xxxxxxxxx Xxxx Xxxx xx Xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 14.10. 2022 na xxxxx vymezeném Xxxxxx xxxxxxxx x xxx 15.10.2022 na území xxxxxxxxx ulicemi xxxxx Xxxxx IV., Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 00:00 hodin xx 06:00 hodin

Čl. 2

Účinnost

Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyhlášení.

prof. XxxxxXx. Xxxxxxxx Hrabálek, XXx.

xxxxxxxx města

Ing. Monika Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx