Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx x. 6/2022 xxxxxxxxxxxx města Hradec Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nucené xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxx Králové, xxxxxx xxxxxxxx vozidla xx parkovišti x xxxx přitažení zpět

Rada xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx 19.07.2022, usnesením x. RM/2022/927 rozhodla xxxxx §4a odst. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 265/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx cen, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a podle §11 xxxx.1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx toto xxxxxxxx:

Xx. I

Obsah xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx odtahy  xxxxxxx&xxxx; xx xxxxxxxxxxxx území xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx největší xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšuje 3 500 xx, xxxxxx xxxxxx střežení xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem .

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx vozidel

a) xx xxxxx zahájený odtah 900,-Xx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx odtah 1.800,-Kč

c) xx xxxxx dokončený xxxxx 2.400,-Xx

x) xx xxxxxx xxxxx 4.200,-Kč

2. Xxxxxxxxx cena xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx úložišti

a) xx 1. xx 7. x xxx xxxxxxxx xxx 250,-Xx

x) od 8. dne 50,-Xx

3. Xxxxxxxxxxx cenami podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx včetně xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. III

Všeobecné podmínky

1. Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nucených odtahů, xxxxxx xxxxxx střežení xx parkovišti, poskytujících xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přistavení xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx nachází xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx;

x) nedokončeným xxxxxxx xxxxxx odtah, xxx xx po zahájení xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vůz a x xxxx odvozu, xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx dostaví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx učiněno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odtahu; 

c) xxxxxxxxxx odtahem xxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx a x něj xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx (xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x následné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx důvodů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxx xx nedokončený xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx (vertikální xx xxxxxxxxxxxx pohyb xxxxxxx). X okamžiku uvedení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. XX xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx nařízení.

3. Xxxxxxxxx xxxx zahrnují:

a) xxxxxxxx odtah: příjezd xxxxxxxxxx vozidla s xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx odtah: xxxxxxx odtahového vozidla x posádkou na xxxxx odtahu, video/fotodokumentaci, xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxx, výdej vozidla x další administrativní xxxxx spojené s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx odtahu, xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, převoz xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vozidla, převoz xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, složení vozidla xx xxxxxxxxx parkovišti, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x posádkou na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx/ fotodokumentaci, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, složení vozidla, xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vystavení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx administrativní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx vozidla xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přijetím úhrady, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Nařízení xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 1/2007 x maximálních xxxxxx za nucené xxxxxx xxxxxxxx automobilů x xxxxxxxxxx automobilů, xxxxxxx největší přípustná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 500 xx x xx skladování odtaženého xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxx na území xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx usnesením Xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. XX/2007/69 xx xxx 23.01.2007.

Čl. V

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx patnáctého xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

X Xxxxxx Xxxxxxx dne 20.07.2022

Prof. XxxxxXx. Alexandr Xxxxxxxx, XXx.

xxxxxxxx města