Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxx schůzi xxx 26.09.2022 usnesením x. 4693/94XX/2022 usnesla vydat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v ustanovení §27 xxxx. 5 x 7 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx“) a v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Předmět úpravy

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Havířova.

(2) Nařízením xx xxxxxxxx úseky xxxxxxxx komunikací a xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx, xx kterých xx xxx jejich malý xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x schůdnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx schůdnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1)&xxxx; Xxxxxx xx xxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxx x chodníků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx situacemi a xxxxxx důsledky xx xxxxxxxx v minimální xxxx 80 cm xxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxx.

(2)&xxxx; Xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx xxxxxxxxx povětrnostními xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xx chodnících xx mostech, náměstích, xxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxx pěší, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx šíři xxxxx než 80 xx a ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zmírňují x xxxx šíři xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx pěší.

Čl. 3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx místních komunikací x xxxxxxxx

(1) Závady xx schůdnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx 1.11. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx 31.03. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxxxx "xxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zimní xxxxxx, který xx xxx xxxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Havířova (xxxx xxxxx "xxxxxx Xxxx zimní xxxxxx").

(2) Xxxxxx ve schůdnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, náledím xxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx ručně xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx odmetením xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. chemickými xxxxxxxxxxxxxx materiály x xxxxxxxx.

(3) Použitý zdrsňující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikací a xxxxxxxx xxxxxxx škváry x xxxxxx.

Xx. 4

Lhůty xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zmírňovány x xxxxxxxxxx xx xxxxxx důležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x chodníků xxx platného Xxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx xx 4 hodin xxx místní xxxxxxxxxx x chodníky zařazené xx X. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx lhůtě ,xx 12 hodin xxx místní komunikace x chodníky zařazené xx XX. pořadí xxxxxxxxxxx a ve xxxxx nejpozději xx 36 xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX. xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx povětrnostními xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx a xxxxxxx závady ve xxxxxxxxxx místních komunikací x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. zmírňují xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx jejich malý xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sněhu x xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxx jejich xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňováním xxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxx v příloze xxxxxx nařízení, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx Nařízení xxxxx x. 7/2006, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxx x xxxxx místních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx schůdnost x sjízdnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx x náledí x Nařízení č. 6/2007, xxxxxx xx xxxx x doplňuje Xxxxxxxx x. 7/2006, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx odstraňování xxxxx xx xxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxx x úseky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se nezajišťuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.10.2022.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, XXX, x. x.

xxxxxxxx xxxxx                      

Ing. Ondřej Xxxxxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x správu xxxxxxx