Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX HAVÍŘOV

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,&xxxx;&xxxx;

xxxxxx se nařizuje xxxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 19.9.2022 xxxxxxxxx x. 932/27XX/2022 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §96 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. x), §35 x&xxxx; §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

Tato obecně xxxxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Havířova (xxxx xxx „území xxxxx“) x xxxxxxxxx xxxxxxx zdraví.

Čl. 2

Rozsah x doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx) se k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ochranná xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxx města xxxxxxx, a xx x době:

a) od 20.10.2022 do 20.11.2022

b) xx 01.04.2023 do 30.04.2023

x) od 01.10.2023 xx 31.10.2023.

(3) Speciální xxxxxxxxx deratizaci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx následujícího po xxx jejího xxxxxxxxx x pozbývá platnosti xxxx 1.11.2023.

     Ing. Xxxxx Xxxxxx, XXX x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Ondřej Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx: 19.20.2022

1) §55 písm. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů 

2) §57 xxxx. (2) xxxxxx x. 258/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

„Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekci, dezinsekci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx své provozovně xxxxxxxx každá fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, právnická xxxxx x každá osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx zvýšeném xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Jde-li x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nesloužící k xxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx věty první xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x nemovitosti x xxxxxxx České republiky xxxxxxxxxxx složka státu xxxx příspěvková xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx.“

3) §58 xxxxxx č. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx&xxxx;