Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

x. 4/2022,

xxxxxx xx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2022,

x xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx xx svém xxxxxxxx dne 16.5.2022, xxxxxxxxx č. XX/91/5/22 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx 10 písm. x) a 84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx vyhlášku:

Čl. 1

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 1/2022, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. Text xx. 3 odst. 1 se xxxxxxxxx xxxxx zněním:

„1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxx stanovenou xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xx 06:00 xxxxx xx 24:00 xxxxx ve dnech xxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxx a x xxxxxx xxx xxxx xxx hostinské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx od 06:00 xxxxx xx 02:00 xxxxx xxxxxxxxxxxxx dne.“

2. Xxxxxxx x. 1 xx nahrazuje xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx kompletní xxxx xxxxx x podoba Xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2022.

Xx. 2

Xxxxxxxx

Xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx Vary x. 4/2022, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2022, o omezení xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx dnem xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

XXX&xxxx;&xxxx;&xxxx; Mgr. Xxxxx Xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1 Xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx č. 1/2022, x omezení xxxxxxxx xxxx hostinských xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx č. 1/2022,

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hostinských xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx Provozní xxxx Xxxxxxxxxxx provozoven:

Ulice:

ul. X. X. Xxxxxxxx x xxxxx xx x.x. 90/5 k x.x. 282/57

ul. Xxxxxxxx x xxxxx od x.x. 952/1 x x.x. 90/5

xx. Xx. Xxxxxx Bechera v xxxxx xx x.x. 1081/15 x x.x. 713/32

xx. Jaltská v xxxxx xx x.x. 906/1 k x.x. 1111/10