Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxxxxxxx x. 30/2022,

xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx č. 1/2002, xxxxxx se vydává „Xxxxx xxx“,

xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxx se xx X8/241. xxxxxx xxxxxx xxx 12.10.2022 xxx xxxxx č. 41 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx nařízení (xxxx xxx „nařízení“):

Článek 1

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxx č. 1/2002, xxxxxx se xxxxxx „Xxxxx řád“, xx xxxxx xxxxxxxxxx nařízení, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

(1) X xxxxxx 1 odstavec 1 zní:

„(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx lze xx xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx stavebního zákona, x to x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.“

(2) V xxxxxx 2 písmeno x) xxx:

„x) xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vlastním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místě (xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx prodej, xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx;“

(3) X xxxxxx 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxx, účelově xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, tyč xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx automobil, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxx sdílených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Prodejním xxxxxxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxxxxx prostor sloužící x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx je prodáváno xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx reklamní xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabízeného xxxxx,“

(4) X xxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxx:

„x) službou xxxxxxxxxxxx - poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, elektrokola, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxxxxx prostředek“) x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, opatřením xxxx xxxxx xxxxxx vyžadovaným xxxxxxxxx zákonem, které xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.“

(5) X xxxxxx 3 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Tržnici x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, restaurační zahrádku, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pojízdný xxxxxx, pochůzkový xxxxxx, xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx určených xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, včetně xxxxxx xxxxxxxx.“

(6) X xxxxxx 4 odstavec 1 xxx:

(1) Místa xxxxxx pro prodej x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx nepodléhajících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, předsunutých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zahrádkách, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, prodej xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx bikesharingu (xxx. lokality xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx k tomuto xxxxxxxx.“

(7) Za článek 9 xx xxxxxx xxxx xxxxxx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„Xxxxxx 10

Zvláštní xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx XXX přílohy x xxxxxx xxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto nařízení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovišť xxxxxxxxxxxx xx stanovena v xxxxx XXX přílohy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x m2; v xxxxxxx stanovišť xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cyklostojany xx obdobnými technickými xxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxx“) může být xxxxxxxx xxxxxxxxx údajem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cyklostojanů.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dále povinen xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx-xx příslušné stanoviště xxxxxxxxxxxx cyklostojany xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx 6 až 9 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx bikesharingu nepoužijí.“

Dosavadní xxxxxx 10 xx 12 xx xxxxxxxx xxxx články 11 xx 13.

>>>

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX: 1.11.2022

XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxx. Petr Xxxxxx, x. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx města Xxxx