Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxxxxxxx x. 30/2022,

kterým xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxx č. 1/2002, xxxxxx xx vydává „Xxxxx xxx“,

xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx města Xxxx xx xx X8/241. xxxxxx konané xxx 12.10.2022 xxx xxxxx x. 41 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x souladu x §11 xxxx. 1 a §102 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x. 1/2002, xxxxxx xx xxxxxx „Xxxxx xxx“, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx mění x xxxxxxxx xxxxx:

(1) X xxxxxx 1 odstavec 1 zní:

„(1) Účelem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, x xx x xxxxxxxxx, na xxxxxxxxx, xxxxxxx místech, předsunutých xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxx, pochůzkovém xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx.“

(2) X xxxxxx 2 xxxxxxx m) xxx:

„x) xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podnikatel, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prodej na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx prodeje v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), pojízdný xxxxxx, pochůzkový xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx;“

(3) X xxxxxx 2 xxxxxxx x) zní:

„n) prodejním xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, jehož umístěním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo prostoru xxx xxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx stánek, xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a vybavený xxxxx, stojan, xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxx sdílených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování služby xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se nerozumí xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx prodáváno xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx funkční xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabízeného xxxxx,“

(4) X xxxxxx 2 xx doplňují xxxxxxx x) x x), xxxxx xxx:

„x) službou xxxxxxxxxxxx - poskytnutí xxxxxxxxx jízdního kola, xxxxxxxxx, elektrokola, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx“) x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - místo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vyžadovaným xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.“

(5) X xxxxxx 3 odstavec 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx x xxxxxxx nepodléhající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx jednotlivém xxxxxxxxx místě, xxxxxxxx xxxxxx, pochůzkový prodej, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx určených tímto xxxxxxxxx x při xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

(6) X xxxxxx 4 xxxxxxxx 1 xxx:

(1) Xxxxx xxxxxx pro prodej x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, restauračních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx bikesharingu (xxx. lokality xxxxxx) xxxx stanovena x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“

(7) Za xxxxxx 9 xx xxxxxx xxxx xxxxxx 10, xxxxx včetně nadpisu xxx:

„Xxxxxx 10

Zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx bikesharingu

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx určených v xxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovišť bikesharingu xx stanovena x xxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxx nařízení xxxxxx x xxxxxx x x2; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cyklostojany xx xxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx“) může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajem x maximálním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx službu bikesharingu, xx dále povinen xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cyklostojany xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx bikesharingu xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(6) Xxxxxx 6 xx 9 xx xxx stanoviště xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

Xxxxxxxxx xxxxxx 10 až 12 xx označují xxxx xxxxxx 11 xx 13.

>>>

Článek 2

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX: 1.11.2022

JUDr. Markéta Xxxxxxx, v. x.

xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx, v. x.

1. xxxxxxxx primátorky města Xxxx