Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 29/2022,

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového hospodářství xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx se xx Z8/40. xxxxxxxx xxxxxxx xxx 6.9.2022 xxx bodem x. 6 usneslo xxxxx xx základě xxxxxxxxxx §59 xxxx. 4, 5 x 6 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxx“), x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

XXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpadového hospodářství xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx&xxxx; (xxxx xxx „xxxxx Brno“).

(2) Xxxxx xx povinen xxxxx xxxx movitou xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx materiál odpadu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X okamžiku, kdy xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx místě xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxx vlastníkem xxxx xxxxxx věci xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pojmy:

a) xxxxxxxxx odpad je xxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx papír x xxxxxxx, xxxx, kovy, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, textil, xxxxx, xxxxxxx elektrická x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a akumulátory, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx matrace x xxxxxxx, x dále xxxxxx odpad a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, pokud xx do xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z domácností; xxxxxxxxx xxxxx nezahrnuje xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, rybolovu, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x demoliční xxxxx ,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxx recyklovat, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx rostlinného xxxxxx a jedlé xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx:

- vykazují xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Evropské xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů,

- xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx je x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

- jsou xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx odpad xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vzhledem x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nádob x neobsahuje xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu,

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebezpečných xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nádoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou složky xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx svozu,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xx prostor xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx komunální xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx své xxxxxxx náklady zřizuje xxxxxxxx objektu po xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxx umístění xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxx, určené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx zajišťují xxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxx Brna,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx x dočasnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx komunální xxxxx x den xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx volně x bezpečně xxxxxxxxx xxx svoz xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx svozového xxxxxxxxxx, ze kterého xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, od kraje (xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx nebo krajnice) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x den svozu xxx xxxxxxx vozidlo xx max. 15 x; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stálé stanoviště,

i) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Brna xx xxxxxxxxx, stavebně a xxxxxxxxx vybavený xxxxxxx xxx odkládání využitelných x/xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx případně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx demoličních xxxxxx, xxxxxxxxxxx statutárním xxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx sběrné nádoby xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo součet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložit veškerý xxxxxx komunální odpad xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx v objektu xx sběrné xxxxxx xxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx považuje 28 xxxxx xx osobu x týden,

k) xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx je x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx společnost xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxx xxxxxxxxxx XXXX Brno, x. s., se xxxxxx Xxxxxxxxxx 4247/2, Xxxx, XXX: 60713470.

ODDÍL XX

Xxxxxxxxx odpad

Článek 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx, xxxxxx, xxxx, kovy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxx,

x) xxxxxxxxxx složky (xxxx. xxxxxxxx, louhy, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx včetně xxxxx),

x) xxxxxxx odpad,

d) směsný xxxxxxxxx odpad.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů včetně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx oděvy x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx zpětného xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxx, jsou uvedeny xx xxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxxxx společnosti.

Článek 4

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx:

x) sběrných xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxxx využitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a rozmístěných xx xxxxx xxxxx Xxxx (xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx x barevné, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rozložitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).

x) xxxxxxxx středisek xxxxxx xxxxx Xxxx (xxxx. xxxxx, xxxx xxxxxxx xx čiré a xxxxxxx, xxxx, biologický xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kartonů x xxxxxxxx xxxxx xx potravin x xxxxx xxxxx a xxxx).

x) xxxxxxxxxxxxxxx sběrných xxxxx (kontejnerů) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx původu xx zahrad; xxxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxxx např. xx xxxxxxxx stránkách xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx sběrných xxxxxxxxxxx xxxxxx města Xxxx.

(3) Xxxxxxx odpad xx xxxxxxx xx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob (xxxxxxxxxx) umístěných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx.

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xx stanovený xxx na stanovených xxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx o sběru xxxx xxxxxxxxxx xxxx. xx xxxxxxxx stránkách xxxxxxxxx částí, ve xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx:

x) xxxxxxxx nádob xxx směsný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 60, 110, 120, 140, 240 a 1100 xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx svozových xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx fyzických osob

Fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx složky uvedené x xxxxxx 3,

b) xxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx odkládat na xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxx odpad x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) sběrné xxxxxx xxxxx xxx, aby xx xxxx xxxxx xxxxxxx a odpad x nich xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx sběrné xxxxxx xx směsný xxxxxxxxx xxxxx v dostatečném xxxxxx (x přidělení xxxxxxxx nádob xx xxxxxx komunální xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajistit x xxx svozu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx svozové xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx směsný xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxx směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Svoz xxxxxxxx komunálního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svozová xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x bytových xxxx s frekvencí 1-3x za xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx vozidla) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx komunikace (xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx či xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx), kdy xxxxxx xxxxx realizovat xxxx směsného komunálního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx umístěny x xxxxxxxxxxx objemu xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx komunální xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dopravně dostupném xxx svozové vozidlo, xxx mohou osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodá xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Svoz směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx parametry xxxxxxxxxx neumožňují xxxxxx xxxxxxx vozidla zajišťujícího xxxx směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx řešen xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx. Xxxxx x odložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx objektu xx stavby pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nádoby xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx staveb xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx 67, 601 67 Brno. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu může xxx xxxxxx nádoba xxxxxxxx x objektu xx stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx místě xxxxxxxxxx xxx svozové xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx umístěné xx xxxxxxx přístupném xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x více xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nádoba xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx odpadů města Xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území obce xxx činnosti právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx papír, xxxxxx, xxxx, xxxx x nápojové xxxxxxx xxxxxxxxx xx místa xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x), x).

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xx stanovena xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxx xx možno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx pokladně Magistrátu xxxxx Xxxx v xxxxxx Xxxxxxxxx 67, 601 67 Xxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx

(1) Xxxxx Xxxx x xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxxxx xxxxx:

x) oděvy x xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx věci (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, dekorační xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx.)

(2) Xxxxxx věci xxxxxxx x odst. 1 xxx předávat na xxxxxxxx sběrných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Brna. Xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxx Xxxx. Xxxxxx xxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx její opětovné xxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx (xxxxxx xxxxx)

(1) Město Xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx střediscích odpadů xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x demoličním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx stavebních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxx Xxxx xx xxxxxx stanovenou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x demoliční xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Brna xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx na určených xxxxxxxx střediscích xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxx množství, xxx xxxx možné xxxxxx ruční xxxxxxx.

XXXXX XXX

Xxxxxx 12

Sankce

Porušení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; .

XXXXX IV

Článek 13

Xxxxxxxxx x zrušovací xxxxxxxxxx

(5) Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxx č. 4/2016, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání a xxxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým dnem xx dni vyhlášení.

Článek 14

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx dni xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXX ÚČINNOSTI: 11.10.2022

XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxx, v. x.

xxxxxxxxxx města Brna

Mgr. Xxxx Xxxxxx, x. x.

1. náměstek xxxxxxxxxx xxxxx Brna