Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Brno

Nařízení x. 26/2022,

xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x. 7/2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxx xx na X8/233. xxxxxx xxxxxx xxx 24.8.2022 xxx xxxxx x. 134 xxxxxxx xxxxx xx základě xxx. §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxx. §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Sb., x provozování rozhlasového x televizního xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxx. §11 xxxx. 1 x xxx. §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (dále xxx „nařízení“):

Článek 1

Změna xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxx x. 7/2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. V Xxxxx XX - Xxxxxxx xxxx Xxxx-xxxxx - xx:

x Xxxxxx 2 - Xxxxxxxxxxx média

- xxxxxx xx xxxx. x) nové xxxx. x), xxxxx zní: „x) letáky, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx periodický tisk4 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx domovní xxxxxxxx xxxxxxxx;“,

- xxxxxxxxx xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. c) xx x),

x Xxxxxx 4 - Akce, xx xxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

- x xxxx. x) tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a doplňuje xx xxxx xxxx. x), xxxxx xxx: „x) politické xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.9.2022.

XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxx, v. x.

xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx, x. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx