Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxx

Xxxxxxxx x. 26/2022,

xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxx x. 7/2019, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxxx města Brna xx xx X8/233. xxxxxx xxxxxx dne 24.8.2022 xxx xxxxx x. 134 usnesla xxxxx xx základě xxx. §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxx. §2 xxxx. 5 zákona x. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x návaznosti xx ust. §11 xxxx. 1 x xxx. §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxx x. 7/2019, xxxxxx xx zakazuje xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

1. V Xxxxx XX - Xxxxxxx xxxx Brno-střed - xx:

x Článku 2 - Xxxxxxxxxxx média

- xxxxxx za xxxx. x) xxxx písm. x), které xxx: „x) xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx4 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx šířené xxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx schránky;“,

- xxxxxxxxx xxxx. b) xx x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. x) xx x),

x Xxxxxx 4 - Xxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

- v xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doplňuje xx xxxx písm. x), které zní: „x) politické xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 15.9.2022.

XXXx. Xxxxxxx Vaňková, v. x.

xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx, v. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx