Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 6/2022

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2022,

xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 19/2021, o xxxxxxx poplatku xx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx dne 20.04.2022 xxxxx x souladu x ustanoveními §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 19/2021, x xxxxxxx xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

(1) X Xx. 5 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx „xx“ nahrazuje xxxxxx „xxxx“.

(2) X Xx. 7 se xx xxxx. 2 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx xxx:

„(3) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx město Xxxxxxx, xxxxxxx poplatková xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, rodinný xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x která xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

(4) Xx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx zákona č. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx vyvolaným xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx.“

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xx nově xxxxxxxx jako odstavce 5 x 6.

Čl. 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx patnáctého dne xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Tomáš Macura, XXX x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxxx v.r.

náměstek xxxxxxxxx