Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX PŘEROV

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2022,

kterou xx mění Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 3/2022,

x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx na xxxx 25. xxxxxxxx konaném xxx 13. června 2022 xxxxxxxxx č. 2536/25/9/2022 xxxxxxx vydat xx základě xxxxxxxxxx §10 písm. x) x x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 7 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku:

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 3/2022, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxx tak, xx xxxxxx 6 xxxx. 7 písm. x) zní:

„h) Hudební xxxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx září x v druhé xxxxxxxx xxxxxx října;“.

Čl. 2

Xxxxxxxx

Xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx