Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX MĚSTO XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Přerova

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2022,

xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2022,

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Přerova xx xx svém 25. zasedání xxxxxxx xxx 13. xxxxxx 2022 xxxxxxxxx x. 2536/25/9/2022 xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx §10 xxxx. a) x x) x §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 7 xxxxxx x. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto obecně xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx závazná vyhláška x. 3/2022, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxx tak, xx článek 6 xxxx. 7 písm. x) zní:

„h) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce září x x druhé xxxxxxxx měsíce října;“.

Čl. 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx patnáctého xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx