Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Zastupitelstvo xxxxx Přerova

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2022,

xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 3/2022,

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xx xx svém 25. xxxxxxxx xxxxxxx xxx 13. xxxxxx 2022 usnesením č. 2536/25/9/2022 usneslo vydat xx základě xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x x) x §84 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 7 zákona x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx přestupcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku:

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2022, x xxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x hlukem xx xxxx xxx, xx xxxxxx 6 xxxx. 7 písm. x) xxx:

„x) Hudební xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x druhé xxxxxxxx měsíce xxxxx;“.

Xx. 2

Xxxxxxxx

Xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Petr Xxxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx