Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ MĚSTO XXXXXXX

XXXX XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX č. 8/2022,

xxxxxx xx zakazují xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti v

energetických xxxxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xx na xxx xxxxxx xxx 13.6.2022 xxxxxxxxx x. 36 xxxxxxx vydat na xxxxxxx §11p xxxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx x §11 xxxx. 1 a §102 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

Tímto xxxxxxxxx xx některé xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx licence xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx služeb, xxxxx xxxx provozovány xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bytů, domů, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx,

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x poskytováním xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, poskytování xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, nebo xxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxx stánku, xxxxxxx není rozhodující, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prodej zboží x xxxxxxxxxxx služeb xx při výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx zprostředkovatelské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Olomouce xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx

(1) Dohled xxx dodržováním tohoto xxxxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx zaměstnanci statutárního xxxxx Olomouce xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx a strážníci Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1.7.2022.

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, MPA x.x.

xxxxxxxx

XXXx. Xxxxxx Xxxxx, XXX x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xxxxx x. 251/2016 Xx., x některých přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx