Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX OLOMOUCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ XXXXXXXX x. 6/2022

x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx svém zasedání xxx 6.6.2022 usnesením x. 15 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx poplatcích“), x v xxxxxxx x §10 písm. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx „xxxxx x obcích“), xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxx vyhláška“):

Článek 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx touto obecně xxxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxx poplatek xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx1 (xxxx jen „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx poplatku je Xxxxxxxxx xxxxx Olomouce (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“).2

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx x poplatník

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sloužících pro xxxxxxxxxxx prodeje x xxxxxx, xxx umístění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, umístění xxxxxxx, xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x reklamní akce xxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.3

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 (xxxx xxx „poplatník“).4

Článek 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1, jež xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášky.

Článek 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Poplatník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx 8 xxx xxxx xxxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 8 dnů xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství. Xxxxx tento xxx xxxxxxxx na sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx5

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla xxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxxxx poplatku xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx údaje xxxxxxxx pro stanovení xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, místo x výměru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx dokládajících xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx poplatku.

(3) Poplatník, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx na xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 adresu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.6

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.7

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxx xxxx. 2 nebo xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx správce xxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx x rejstříků xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx má zřízen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx desce.8

Článek 5

Xxxxx poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x2 x xxxxx x xxxxxxxx xxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx sloužící k xxxxxxxx občerstvení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx k prodejním xxxxx x vystavení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxx X

- xx xxxx xxxxxxx 30 xxx (xxxxxx) 3,- Kč xx x2 x xxx,

- na xxxx xxxxx xxx 30 xxx 2,- Kč xx x2 x xxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

xx) x xxxx X

- xx xxxx xxxxxxx 30 dnů (xxxxxx) 2,- Xx xx x2 a xxx,

- xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx 1,- Xx xx x2 x xxx (xxxxxxxx prvním xxxx),

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx písm. a) xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro poskytování xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x) x xxxx X

- xx xxxx xxxxxxx 30 xxx (xxxxxx) 10,- Xx xx m2 a xxx,

- xx dobu xxxxx xxx 30 xxx 6,- Xx xx x2 x xxx (xxxxxxxx prvním xxxx),

xx) x zóně X

- xx dobu xxxxxxx 30 dnů (xxxxxx) 7,- Kč xx x2 x xxx,

- xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx 4,- Xx xx x2 a xxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

x) za umístění xxxxxxxx sloužících pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxx X

- xx xxxx xxxxxxx 30 xxx (xxxxxx) 50,- Xx xx x2 x xxx,

- na xxxx delší xxx 30 xxx 32,- Xx za x2 x xxx (xxxxxxxx xxxxxx dnem),

ii) v xxxx X

- xx xxxx xxxxxxx 30 xxx (včetně) 30,- Xx xx x2 x xxx,

- na xxxx xxxxx xxx 30 dnů 10,- Xx za m2 x den (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx stavebních xxxxxxxx, xx umístění xxxxxxx (xxxxxxxxx stavebního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx)

x) x zóně X

- xx dobu xxxxxxx 30 xxx (včetně) 3,- Xx xx x2 a xxx,

- xx xxxx xxxxx xxx 30 dnů 10,- Xx za x2 x xxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

xx) x xxxx X

- xx xxxx xxxxxxx 30 dnů (včetně) 1,- Xx xx x2 x den,

- xx dobu xxxxx xxx 30 xxx 10,- Kč za x2 x xxx (xxxxxxxx prvním xxxx),

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx)

x) x xxxx X

- xx xxxx xxxxxxx 30 xxx (xxxxxx) 50,- Xx xx x2 x xxx,

- na xxxx xxxxx než 30 xxx 10,- Xx xx m2 x xxx (počínaje xxxxxx xxxx),

xx) v zóně X

- na xxxx xxxxxxx 30 dnů (xxxxxx) 30,- Xx xx x2 x xxx,

- xx xxxx xxxxx než 30 xxx 4,- Xx xx m2 x xxx (počínaje prvním xxxx),

x) za vyhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx osobní xxxxxxx 10,- Xx xx x2 a xxx

x) xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro reklamní xxxx

x) x xxxx X 10,- Xx xx m2 x xxx,

xx) x xxxx X 8,- Xx xx x2 x xxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx 5,- Xx xx x2 x xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx Olomouc xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx parkovacího xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 51.100,- Xx xx xxxxxxxxx místo x xxx. Volbu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poplatník xxxxxxx poplatku x xxxxx xxxxxxxx dle xx. 4 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poplatek xx stanovené xxxx xx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx dobu kratší xxx 8 xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 8 xxx xxxx delší xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx zahájení užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx paušální xxxxxxx xx splatný xx 15. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx konec xxxxx splatnosti na xxxxxx, neděli nebo xxxxxx xxxxxx svátek, xx xxxx, ve xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx 7

Osvobození

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx ZTP/P,9

b) z xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na 10 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx se dále xxxxxxxxxx statutární xxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx neplatí:

a) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jednoho kalendářního xxx,

x) xx provádění xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx havárie xxxxxxxxxxxx sítí xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 10 xxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umístěna xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu a xx uzavřena nájemní xxxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx služeb - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx 1. 1. xx 31. 3. x xx 1. 11. xx 31. 12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů,

f) xx xxxxxxxx stavebního xxxxxxxx x xxxxxxxx skládek xxx havarijních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx života x xxxxxx xxxxxx xx prvních 60 xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx chráněným subjektem xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxx xxxxxxx ohlásit xx xxxxx podle xx. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxxxx vyhláškou xxxx xxxxxxx, nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxx.11

Xxxxxx 8

Navýšení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatníkem xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, vyměří mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.12

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx poplatky xxxx část xxxxxx xxxxxxxx může správce xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxx.13

Xxxxxx 9

Přechodné x xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zrušuje se xxxxxx závazná vyhláška x. 7/2021, x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xx xxx 7. 6. 2021.

Článek 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx závazná vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx 15. xxxx po dni xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 XXX č. 6/2022

Veřejná xxxxxxxxxxxx zpoplatněná místním xxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxxx xx zón

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místním xxxxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxx X. - XX. xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, a to xx xxxxx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Olomouce, xxxxxxx xx přilehlou xxxxx xx považuje xxxxxxx zeleň, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx. 20 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxx xxxxx chodníku x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx - zpevněná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx (xxx ulici Xxxxxxxxxxxx) x xxxxx xx xxxx ulic Xxxxxxxxx x Blahoslavova xx xxxx Xxxxxxxxxx (x. km. 234,670 - 235,089).

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xx xxx

Xxxx X xxxxx:

- xxxxxxx prostranství xxxxxxx v xxxx 1 této xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx:

8. xxxxxx, 28. října

Akademická, Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, Biskupské xxxxxxx, Xxxxxxxxx náměstí

Denisova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx (xx xxxxx 1. xxxx až xx ulici Xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Křivá, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx (xx Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxx Národních xxxxxx xx po xxxxx Xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx stromořadí, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx hrdinů, xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Pekární, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Studentská

Šemberova, Xxxxxx, Švédská

třída 1. xxxx, xxxxx Xxxxxxx

X Xxxxxx, X Výpadu, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Úzká

Václavské xxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx, Ztracená

Žerotínovo xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx

x xxxx:

- Xxxxxxxxxx xxxxx

- xxxxx Kosmonautů

- x xxxxx Jeremenkova xxx xxxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx. parc. x. 624/18, 920, 921, 1026, 428/3, 428/5, 428/6, 858/7, 624/29, 624/31, 624/39 x x.x. Olomouc - Xxxxxxxx)

- xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx berma xxxx Xxxxxx (při xxxxx Xxxxxxxxxxxx) v xxxxx od rohu xxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx po xxxx Xxxxxxxxxx (ř. xx. 234,670 - 235,089).

Xxxx X xxxxx:

- veřejná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx v zóně X.