Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ

č. 5/2022,

kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2019, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxx,

xx xxxxx xxxxxxxx x. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020,

8/2020, 10/2020, 1/2021, 3/2021, 4/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, 4/2022

xx xxx 25.4.2022

xxxxxxxx ode xxx 11.5.2022

Xxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 25.4.2022 xxxxxxx (xxxxxxxx č. 604/2022) xxxxx na základě §18 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxx nařízení x. 3/2019, kterým xx xxxxxx tržní xxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 10/2020, 1/2021, 3/2021, 4/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, 4/2022

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx x. 3/2019, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxx x. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 10/2020, 1/2021, 3/2021, 4/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, 4/2022 nově xxx xxxxx:

XXXXXXX x. 1

Xxxxxxxx míst xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sortimentu

ČÁST X.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Budějovice xx dle xx. 3 vymezují níže xxxxxxx místa, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx x xxxx příloze xxxxxxxxx, xx na xxxxx území nejsou xxxxxx formy prodeje xxxxx a poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx stanoveném území xxxxx jejich zřizování.

Oddíl X

Xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Budějovice xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x.

xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx, parc. x., kat. xxxxx)

xxxxxxxx (xxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx. xxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxxx xxxxx doba xxxxxxx

xxxxxxxxx denní doba xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, příp. xxxxx xxxxxxxx

1

Xxxxxxxx, parc. x. 197/1, x.x. XX 6

15 xxxx. xxxx, 420 x2

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

doba dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5

Xxxxx C

Místa xxx xxxxxx xxxx

Xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx zřizovány pouze xx následujících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (čl. 3 xxxx. 3 xxx xxxx dotčen):

Oddíl X

Xxxxx místa

1.         V xxxxxxxxxxx jádru xxxxx (xx. 2 xxxx. 11, xxxxxxx x. 2) a x xxxxx Lannova xx. xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx následujících výslovně xxxxxxxxx místech:

ČÁST XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx dle čl. 5 xxxx. a) xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxxxx výše x xxxxx X. xxxx přílohy, u xxxxx xx prodej xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu xxx xx. 5 xxxx. x) se xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx:

Xx. 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxx Svoboda x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx