Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 4/2022,

kterou xx xxxx a doplňuje xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxx Ostravy č. 5/2017, o xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 3/2018, obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2019, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2020, xxxxxx závazné vyhlášky x. 4/2021 x xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 17/2021

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx se xx xxxx zasedání xxx 20.04.2022 xxxxxxxxx x. 1975/XX1822/33&xxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx. §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2017, x xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2018, obecně xxxxxxx vyhlášky x. 5/2019, obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2020, xxxxxx závazné vyhlášky x. 4/2021 a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 17/2021, se xxxx a doplňuje xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2017, o xxxxxx xxxxx, xx nahrazuje xxxxxxxx, xxxxx zní:

„Příloha x xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 5/2017, x nočním xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx společenských x xxxxxxxxxx akcí, xxx xxxxxxx konání xx xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxx xxxxx kratší

>>> 

Čl. 2

Xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení.

Ing. Tomáš Xxxxxx, MBA, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Babinec, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx