Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX

x. 7/2022

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx úseky užít x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxx sjednanou x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx

xx xxx 30. 5. 2022

7/2022 XXXXXXXX, xxxxxx se vymezují xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx užít x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx konaném xxx 30.5.2022 usnesla (xxxxxxxx x. 766/2022) vydat xx xxxxxxx §23 xxxxxx č. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxx úpravy

Toto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx oblasti xxxxx Xxxxx Budějovice, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx úseky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x stání silničního xxxxxxxxxx vozidla za xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx.

Xx. 2

Vymezené xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx oblasti“). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x. 2 x x. 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxx za xxxx sjednanou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 tohoto xxxxxxxx, xxx xxxx xx cenu sjednanou x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx omezenou, nejvýše xxxx xx xxxx 24 hodin (xxxx xxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“).

(2) Za účelem xxxxxxxxxxxxxx stání xxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx úseky stanovené x xxxxxxx x. 3 (abonentní a xxxxxxxxxx stání), x xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx webového xxxxxxxx, příslušné aplikace xxx mobilní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.

Xx. 4

Abonentní a xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 3, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx oblasti (xxxx xxxx xxxx „xxxxxxxx“),

x) fyzické osoby, xxxxx má místo xxxxxxxx pobytu xxxx xx vlastníkem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dále také xxxx „xxxxxxxxx“).

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx provozní xxxx

Xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx xxxxxx úseky xxx xx. 3 x 4 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. 

Xx. 6

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxx xx. 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhraní, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Budějovice.

(2) X xxxxxxxxx podle xx. 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podávané na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx, x to xxxx, co žádající xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxx Budějovice, xx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 4.

Xx. 7

Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stání

(1) X případech xxx xx. 3 xx xxxxxxxxx sjednané xxxx xxxxx prokazuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vozidla provedené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx virtuálních xxxxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx mobilní telefony xx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx.

(2) V případech xxx xx. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx prokazuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, a xx xx podkladě xxxxxxx elektronického parkovacího xxxxxxxxx xxx xx. 6 xxxx. 2.

Xx. 8

Xxxxxxxxx ustanovení

Ke dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 5/2021 xx xxx 21.06.2021, xxxxxx xx vymezují xxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx x xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx cenu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2022.

Xxx. Xxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxx Moravec

náměstek xxxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 2)

>>>