Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ

č. 7/2022

kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx Budějovice, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx úseky užít x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s cenovými xxxxxxxx

xx xxx 30. 5. 2022

7/2022 NAŘÍZENÍ, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy

Rada xxxxx Xxxxx Budějovice xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dne 30.5.2022 xxxxxxx (xxxxxxxx x. 766/2022) xxxxx xx xxxxxxx §23 xxxxxx x. 13/1997 Xx., o pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nařízení:

Čl. 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx vymezuje xxxxxxx xxxxx Xxxxx Budějovice, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu užít x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla za xxxx sjednanou v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx na území xxxxx Xxxxx Budějovice xxxxxxxx zpoplatněné xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vymezené oblasti“). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x přílohách x. 2 x x. 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx značkou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, užít k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx úseky, xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 tohoto xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx 24 xxxxx (xxxx xxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“).

(2) Za účelem xxxxxxxxxxxxxx stání lze xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), x xx xx podmínky xxxxxxxxx úhrady sjednané xxxx pomocí virtuálních xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx určené xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vymezené xxxxxxx (xxxx xxxx jako „xxxxxxxx“),

x) xxxxxxx osoby, xxxxx má místo xxxxxxxx xxxxxx nebo xx vlastníkem nemovitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx xxxx „xxxxxxxxx“).

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx. 3 x 4 lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zón xxxx xxxxxxxxx. 

Xx. 6

Způsob xxxxxxx xxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx celou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx na parkovištích x automatickým závorovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx webové xxxxxxxx, xxxxxxxxx aplikace xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Magistrátem xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xx xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podávané xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, x xx xxxx, co žádající xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx České Budějovice, xx splňuje podmínky xxxxxxxxxxx x čl. 4.

Xx. 7

Xxxxxx prokazování xxxxxxxxx ceny xxxxx

(1) X případech xxx xx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx prokazuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxx vozidla provedené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx webového xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx mobilní xxxxxxxx xx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx města České Xxxxxxxxxx.

(2) V případech xxx xx. 4 xx zaplacení sjednané xxxx xxxxx prokazuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vozidla x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Magistrátem xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx xxx xx. 6 xxxx. 2.

Čl. 8

Xxxxxxxxx ustanovení

Ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města České Xxxxxxxxxx x. 5/2021 xx xxx 21.06.2021, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy.

Čl. 9

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2022.

Xxx. Xxxx Svoboda

primátor xxxxx

Xxx. Xxx Xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 2)

>>>