Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX MĚSTO XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

x. 3/2022

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,

xxxxxx se xxxx Xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 2/2016, x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxx Liberce

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx dne 28.4.2022 usneslo xxxxx xxxxxxxxx x. 116/2022 xx xxxxxxx §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

1. Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2016 xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx města Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2016“), xx xxxx xxxxx:

X Čl. 8 „Xxxxxxxxxx“ xx vkládá xxxx xxxxxxxx x. 8: „Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dnem 1. 1. 2022 x končící xxxx 31.12.2022 xx stanovuje xxxxx 0,- Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1. písm.

a) - x)&xxxx; x v xxxx. 2 Xx. 6 „Xxxxx xxxxxxxx“:

xxxx. 1. x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxx, xxxxxxx stavby a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) Vystavené xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx.

2. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx č. 2/2016 xxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 20. xxxxxx 2022.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx. Jaroslav Zámečník, XXx. v. x.

xxxxxxxx xxxxx