Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Jihlava

Rada xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx x. 6/2022

xxxxxx xx mění Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 5/2021 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx místních xxxxxxxxxxxx xx vymezených xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx x. 12/2021

Xxxx xxxxx Jihlavy xx xx xxx xxxxxx xxx 23.6.2022 xxxxxxxxx x. 1991/22-XX usnesla xxxxx xx základě §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx nařízení:

Článek 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 5/2021 x xxxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx místních xxxxxxxxxxxx xx vymezených xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx Nařízení xxxxx Xxxxxxx x. 12/2021, xx mění xxxxx:

X.

Xxxxxx 3 xxxx. 3.14 xxx xxxxx:

„3.14 XX XXX xxxxxx RPK x PPK s xxxxxxxxx na 3 xxxx 6 měsíců. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx karty jsou 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je 6 xxxxxx.

XXX x PPK xxxxxxxx xxxx xxxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a konec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxx, razítko a xxxxxx. XXX x XXX jsou vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanovuje nejdříve x den jejího xxxxxx. Konec platnosti xxxxxxxxx karty se xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx parkovací xxxxx xx další období xxx xxxxxxx xxxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XX.

Xxxxxx 3 xxxx. 3.21 xxx xxxxx:

„3.21 RPK xxx xxxxxxxx průkazu XXX xxxx XXX/X xxxx xxx vydána xxxxxxxxx na xxxx 6 xxxxxx, přičemž x xxxx xxxx xxxx xxxx být xxxxxxx XXX xxxx XXX/X xxxxxx, x xxxxx xx konkrétní xxxxxxxxxxx značku xxxxxxx.

X xxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxx držitel xxxxxxx ZTP nebo XXX/X, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo soudem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

Příloha č. 1 „Xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x. 1 „Xxxxx“, xxxxx xx xxxxx nedílnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2022.

XxX. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx