Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Jihlava

Rada xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx statutárního xxxxx Jihlavy x. 6/2022

xxxxxx se xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx x. 5/2021 x placeném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oblastech xxxxx, xx znění Xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx x. 12/2021

Rada xxxxx Jihlavy se xx své xxxxxx xxx 23.6.2022 xxxxxxxxx x. 1991/22-XX xxxxxxx xxxxx xx základě §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x §11 odst. 1 a §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 5/2021 o xxxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx města Xxxxxxx x. 12/2021, xx xxxx takto:

I.

Článek 3 odst. 3.14 xxx takto:

„3.14 OD XXX vydává XXX x XXX x xxxxxxxxx xx 3 xxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou 3 měsíce, xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx.

XXX a XXX xxxxxxxx tyto xxxxx: xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx, registrační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx vymezené oblasti, xxxxxxx a konec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx. XXX a XXX xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx jejího xxxxxx. Konec xxxxxxxxx xxxxxxxxx karty se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žadatele. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx požádat xxxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx parkovací xxxxx.

XX.

Xxxxxx 3 xxxx. 3.21 xxx takto:

„3.21 RPK xxx držitele xxxxxxx XXX nebo XXX/X xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx na dobu 6 xxxxxx, xxxxxxx x celé této xxxx musí xxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X xxxxxx, x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značku xxxxxxx.

X xxxxxx XXX xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx xxxxxxx ZTP nebo XXX/X, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatrovník.

III.

Příloha č. 1 „Ceník“ xx nahrazuje novým xxxxxx přílohy x. 1 „Ceník“, která xx stává nedílnou xxxxxxxx xxxxxx nařízení.

Článek 2

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2022.

MgA. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx