Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxx xxxxx Jihlavy

Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy x. 6/2022

xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx č. 5/2021 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx místních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oblastech xxxxx, ve xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx x. 12/2021

Xxxx xxxxx Jihlavy xx xx své schůzi xxx 23.6.2022 usnesením x. 1991/22-XX xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 a §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 5/2021 o xxxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx města, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 12/2021, xx xxxx xxxxx:

X.

Xxxxxx 3 xxxx. 3.14 xxx xxxxx:

„3.14 XX XXX vydává RPK x XXX x xxxxxxxxx xx 3 xxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxx doba platnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 měsíce, maximální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je 6 xxxxxx.

XXX x XXX xxxxxxxx xxxx xxxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx značku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vymezené xxxxxxx, xxxxxxx x konec xxxxxxxxx xxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx. XXX a XXX xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prvkem.

Počátek xxxxxxxxx parkovací xxxxx xx stanovuje xxxxxxxx x xxx jejího xxxxxx. Konec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx parkovací xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx požádat nejdříve 14 kalendářních dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx parkovací karty.

II.

Článek 3 xxxx. 3.21 xxx xxxxx:

„3.21 XXX xxx držitele xxxxxxx XXX xxxx ZTP/P xxxx xxx vydána xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx této xxxx musí xxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X xxxxxx, x xxxxx xx konkrétní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ZTP nebo XXX/X, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx opatrovník.

III.

Příloha č. 1 „Xxxxx“ xx nahrazuje xxxxx xxxxxx xxxxxxx x. 1 „Xxxxx“, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení nabývá xxxxxxxxx 1.10.2022.

XxX. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxx. Petr Ryška

náměstek xxxxxxxxxx