Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx x. 5/2022,

xxxxxx xx xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxx se xx své xxxxxx xxxxxx xxx 26.05.2022 xxxxxxxxx č. 1840/22-XX xxxxxxx vydat xx xxxxxxx ustanovení §11p xxxxxx č. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx státní správy x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxxxx s §11 odst. 1 x §102 odst. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx formy xxxxxxx zboží a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx prováděny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx licence xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x. 458/2000 Sb., x podmínkách podnikání x x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen xxxxxxxxxxx zákon).

Čl. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx zprostředkovatelské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provozované xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxxx jednotlivých xxxx x bytů bez xxxxxxxxx objednávky

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx prováděné xxxx xxxxxxxx prostory xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx licence xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provozované xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx některých xxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx x pochůzkový xxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx licence x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zakazuje.

2. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xx. 4

Kontrola x xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx2.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx3.

Xx. 5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2022.

XxX. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Ryška

náměstek xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

1. §17 xxxx. 8 xxxx. d) xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

2. §2 písm. x) xxxxxx x. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3. Xxxxx x. 251/2016 Xx., o některých xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx