Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

40/XX/2021 Dodatek č. 1 k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx a xxxx Xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxx x xxxxxx 1/2014 Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x. 2/XX/2014)

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. KUKHK-18463/OP/2021 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci dne 23.6.2021.

Xxxxxxx x. 1 xx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx smluvními stranami

Město Xxxxxxx

xxxxx Xxxxxxxxxx 239

550 01 Xxxxxxx

XX: 00272523

zastoupené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxx. Jaroslavem Xxxxxxxx

x

Xxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx 201

549 82 Xxxxxxxxxxx

XX: 00654124

xxxxxxxxxx starostou xxxx Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

(xxxx jen „xxxx“)

xxxxxxxx xxxxx xxx. §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x dle xxx. §160 xxxx. 1 x 5 x xxx. §166 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. 1

Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxx 19.07.2013 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx předmětem xx xxxxx části přenesené xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“). Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x. x. 2081 x/XX/2013-2 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx dne 19.12.2013.

XX. 2

Xxxxxxx smluvní strany xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dodatku, xxxxxx xx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ruší xxxxxx 2, odstavec xxxxx x nahrazuje xx xxxxx xxxxxx:

3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Broumova xxx xxxxxx této xxxxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxx Broumova. Xxxx se xxxxxxxx xx každé městu Xxxxxxx doručené xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx Xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx xxxxxx 2.500,- Kč.

ČI. 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nemění x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XX. 4

1. X xxxxxxxx tohoto dodatku x xxxxxxxxxxxxx smlouvě xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvě xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx souhlas nabude xxxxxx moci; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dodatek xxxx 01.07.2021.

3. Účastníci xxxxx dodatek x xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx, zveřejní xx xxxxxx desce xxxxxxx xx dobu 15 xxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 05/57/21 xx xxx 08.02.2021.

5. Xxxxxxxx xxxxxx dodatku x xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxxx Zastupitelstvo xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 2/2021 xx dne 01.04.2021.

6. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvě xx vyhotoven xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx stejnopis x jeden xxxxxxxxx xxxxxx Krajský úřad Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxx 29.4.2021

Xxx. Tomáš Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx