Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

40/XX/2021 Dodatek č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxx v xxxxxx 1/2014 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pod x. 2/XX/2014)

- xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. KUKHK-18463/OP/2021 xx xxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxx xxxx dne 23.6.2021.

Xxxxxxx x. 1 xx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx

xxxxx Xxxxxxxxxx 239

550 01 Xxxxxxx

XX: 00272523

zastoupené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Bitnarem

a

Obec Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx 201

549 82 Xxxxxxxxxxx

XX: 00654124

zastoupená xxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

(xxxx xxx „xxxx“)

xxxxxxxx xxxxx xxx. §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxx. §160 xxxx. 1 x 5 x ust. §166 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

ČI. 1

Xxxxxxx strany xxxx xxxxx uzavřely xxx 19.07.2013 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx předmětem xx xxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „veřejnoprávní smlouva“). Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x. x. 2081 x/XX/2013-2 x xxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 19.12.2013.

ČI. 2

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Broumova. Xxxx se zavazuje xx xxxxx městu Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx městu Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2.500,- Kč.

ČI. 3

Xxxxxxx ujednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nemění x zůstávají x xxxxxxxxx.

XX. 4

1. X xxxxxxxx xxxxxx dodatku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Královéhradeckého xxxxx.

2. Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dnem, xxx xxxxxxx xxxxxxx nabude xxxxxx xxxx; účinnosti xxxxxx xxxxx dodatek xxxx 01.07.2021.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxx, xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx. Současně xx xxxxxxxx dodatek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4. Uzavření xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx města Broumova xxxxxxxxx x. 05/57/21 xx xxx 08.02.2021.

5. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 2/2021 ze dne 01.04.2021.

6. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvě xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jeden xxxxxxxxx xxxxxx Krajský úřad Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx žádostí x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx dodatku x. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Broumově dne 29.4.2021

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx x. r.

starosta obce Xxxxxxxxxxx

Xxx. Jaroslav Bitnar x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx