Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

40/VS/2021 Dodatek č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Broumov a xxxx Vernéřovice

(uveřejněné x xxxxxx 1/2014 Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Královéhradeckého xxxxx xxx x. 2/XX/2014)

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. XXXXX-18463/XX/2021 mo xxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxx moci xxx 23.6.2021.

Xxxxxxx x. 1 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx

xxxxx Xxxxxxxxxx 239

550 01 Xxxxxxx

XX: 00272523

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

x

Xxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx 201

549 82 Xxxxxxxxxxx

XX: 00654124

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

(xxxx xxx „obec“)

uzavřený xxxxx xxx. §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a dle xxx. §160 xxxx. 1 x 5 x xxx. §166 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. 1

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx uzavřely xxx 19.07.2013 veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „veřejnoprávní xxxxxxx“). Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje x. x. 2081 x/XX/2013-2 x údělem souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 19.12.2013.

XX. 2

Xxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx zněním:

3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jsou příjmem xxxxxxxx xxxxx Broumova. Xxxx se zavazuje xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podezření ze xxxxxxxx přestupku xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2.500,- Xx.

XX. 3

Xxxxxxx ujednání veřejnoprávní xxxxxxx se nemění x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XX. 4

1. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx třeba souhlasu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx souhlas nabude xxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 01.07.2021.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, co byl xxxxxxx, zveřejní xx xxxxxx xxxxx nejméně xx dobu 15 xxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvě zveřejní xx Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4. Uzavření xxxxxx dodatku k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx schválila Xxxx města Broumova xxxxxxxxx x. 05/57/21 xx xxx 08.02.2021.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 2/2021 ze xxx 01.04.2021.

6. Tento dodatek x xxxxxxxxxxxxx smlouvě xx vyhotoven ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Krajský úřad Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Broumově xxx 29.4.2021

Xxx. Tomáš Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx

Xxx. Jaroslav Bitnar x. r.

starosta města Xxxxxxx