Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

39/XX/2021 Xxxxxxx x. 1 k veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxx

(xxxxxxxxxx v xxxxxx 7/2013 Věstníku xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x. 38/XX/2013)

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. XXXXX-18461/XX/2021 xx xxxxxxx xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxx 22.6.2021.

Xxxxxxx x. 1k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx

xxxxx Xxxxxxxxxx 239

550 01 Xxxxxxx

XX: 00272523

xxxxxxxxxx starostou xxxxx xxxxx Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

x

Xxxx Xxxxx

Xxxxx 318

549 71 Xxxxx

XX: 00273112

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce Xx. Vladimírem Xxxxxxxxx

(xxxx xxx „xxxx“)

xxxxxxxx xxxxx xxx. §63 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů x dle xxx. §160 xxxx. 1 x 5 a xxx. §166 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. 1

Smluvní xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxx 25.06.2013 xxxxxxxxxxxxx smlouvu, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxxxx smlouva“). Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x. x. 15285/XX/2013-2 x xxxxxxx xxxxxxxx s uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxx 19.09.2013.

XX. 2

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx, kterým se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 2, xxxxxxxx třetí x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx:

3) Xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx města Xxxxxxxx xxx plnění xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx rozpočtu xxxxx Xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xx každé xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2.500,- Xx.

XX. 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XX. 4

1. X xxxxxxxx tohoto xxxxxxx k veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Dodatek x veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxxxx dnem, xxx xxxxxxx souhlas xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxx nabývá tento xxxxxxx xxxx 01.07.2021.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, co xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxx xx dobu 15 xxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxx dodatku x veřejnoprávní smlouvě xxxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 05/57/21 xx xxx 08.02.2021.

5. Uzavření tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 2 ze xxx 19.4.2021.

6. Xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxx 29.4.2021

Bc. Vladimír Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxx Šonov

Ing. Jaroslav Xxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx