Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

30/XX/2021 Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxx Xxxxxxx a xxxx Xxxxxxx

(xxxxxxxxxx x xxxxxx 9/2013 Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Královéhradeckého xxxxx xxx x. 50/XX/2013)

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. XXXXX-18437/XX/2021 o xxxxxxx souhlasu nabylo xxxxxx xxxx xxx 23.6.2021.

Xxxxxxx č. 1 xx xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx

xxxxx Xxxxxxxxxx 239

550 01 Xxxxxxx

XX: 00272523

zastoupené xxxxxxxxx města xxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Bitnarem

a

Obec Xxxxxxx

Xxxxxxx 110

549 74 Xxxxxxx

XX: 00272515

xxxxxxxxxx starostou xxxx Xxxxxx Xxx xxxxxx

(xxxx xxx „xxxx“)

xxxxxxxx xxxxx ust. §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x xxx xxx. §160 xxxx. 1 a 5 x xxx. §166 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, ve xxxx pozdějších předpisů.

ČI. 1

Xxxxxxx strany xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 27.09.2013 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxx smlouva“). Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje x. x. 19189/XX/2014-2 x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx právní moci xxx 04.12.2013.

ČI. 2

Uvedené xxxxxxx strany se xxxxxxx na uzavření xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx veřejnoprávní xxxxxxx ruší článek 2, xxxxxxxx třetí x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx:

3) Xxxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxx xxxxx Broumova při xxxxxx xxxx smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Broumova. Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx městu Broumov xxxxxxx xxxxxxxxxx částku 2.500,- Xx.

XX. 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XX. 4

1. K uzavření xxxxxx dodatku x xxxxxxxxxxxxx smlouvě xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx nabude xxxxxx xxxx; účinnosti nabývá xxxxx dodatek xxxx 01.07.2021.

3. Účastníci xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx schválila Rada xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 05/57/21 ze xxx 08.02.2021.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x. 21/20/3 xx dne 18.02.2021.

6. Xxxxx dodatek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obdrží Xxxxxxx úřad Královéhradeckého xxxxx xxxxx se xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x uzavřením xxxxxxx č. 1 x veřejnoprávní xxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxx 29.4.2021

Xxxxx Xxxxxxx x. x. Xxx.

xxxxxxxx xxxx Božanov

Jaroslav Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Broumov