Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

30/XX/2021 Dodatek x. 1 x veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Broumov a xxxx Xxxxxxx

(xxxxxxxxxx v xxxxxx 9/2013 Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x. 50/XX/2013)

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje sp. xx. XXXXX-18437/XX/2021 x xxxxxxx xxxxxxxx nabylo xxxxxx moci xxx 23.6.2021.

Xxxxxxx č. 1 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvními stranami

Město Xxxxxxx

xxxxx Xxxxxxxxxx 239

550 01 Xxxxxxx

XX: 00272523

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx města xxxxx Xxx. Jaroslavem Xxxxxxxx

x

Xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx 110

549 74 Xxxxxxx

XX: 00272515

zastoupená xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Rej xxxxxx

(xxxx xxx „obec“)

uzavřený xxxxx xxx. §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxx. §160 xxxx. 1 a 5 x xxx. §166 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx předpisů.

ČI. 1

Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx dne 27.09.2013 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „veřejnoprávní smlouva“). Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje x. x. 19189/VZ/2014-2 x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 04.12.2013.

XX. 2

Uvedené xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterým xx xx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx:

3) Xxxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx smlouvy xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx za xxxxx městu Broumov xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx dohodnutou xxxxxx 2.500,- Xx.

XX. 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XX. 4

1. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx souhlasu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx uvedený xxxxxxx nabude právní xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dnem 01.07.2021.

3. Xxxxxxxxx tento xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4. Uzavření xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx schválila Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 05/57/21 xx xxx 08.02.2021.

5. Xxxxxxxx xxxxxx dodatku k xxxxxxxxxxxxx smlouvě schválilo Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x. 21/20/3 xx dne 18.02.2021.

6. Xxxxx dodatek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ve třech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obdrží xxxxx stejnopis a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxx 29.4.2021

Karel Xxxxxxx x. r. Xxx.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx v. r.

starosta xxxxx Xxxxxxx