Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX BUDĚJOVICE

č. 2/2022

kterým xx stanoví maximální xxxx za xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx vozidla na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx xxx 7.3.2022

xxxxxxxx od 24.3.2022

Xxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x. 306/2022 xx xxx 7.3.2022 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §4a xxxxxx x. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX č. 01/2022, xxxxxx se vydává xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jenž xxxxx xxxxxxxxx xxx 1.1.2022, x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §11 x xxxxxxxxxxx §102 xxxx. 2 xxxx. x) zák. x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx&xxxx; xxxxxxxx xxxx:

Xx. 1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x odtahem xxxxxxx, xxxx jen („xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx“) x služby xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx porušující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.

Xx. 2

Maximální xxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidla xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx vozidla, xxxx x xxxxxxxxx cenu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) jeden úplný xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 x ……… 2 500 Xx; cena xxxxxxxx XXX;

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 t ……… 6 000 Xx; xxxx zahrnuje XXX;

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx …………………………………. 700 Kč; xxxx xxxxxxxx DPH;

d) xxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „parkovné“):

i. xxxxx xx xxxxxxxx xxx ……………………………………….………..… 200 Xx/xxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx; xxxx xxxxxxxx XXX;

xx. xx xxxxxxxxxx prvního xxx …….…………………...………………….….&xxxx;&xxxx; 10 Xx/xxx; xxxxxxxx xx účtováno xxxx xx každý xxxxxxxx den; xxxx xxxxxxxx XXX.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro stanovení, xxx xx jedná x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odtah, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx horizontální xxxxx xxxxxxx). V okamžiku xxxxxxx vozidla xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Vozidlo bude xxxxxxxxx osobě xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za odtažení xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxx. po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nedokončený xxxxxx xxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx podmínky

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx platí xxx nucený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxx předpisy xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) X ceně xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx odtažená xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx a x xxx související administrativní xxxxx a dále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

(1) Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx x. 2/2013 xx xxx 29. 5. 2013, xxxxxx xx stanoví ceny xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx s odtahem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města x xxxxxx parkoviště xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx č. 5/2013 xx xxx 2. 10. 2013, xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 2/2013, kterým xx xxxxxxx xxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla.

Čl. 5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx. Xxxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx

Xxx. Ivo Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx