Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx závazná vyhláška

ze xxx 17. xxxxx 2022

Xxxxxx mapa xxxxxxxxxx xxxxxxx statutárního města Xxxxx č. 10

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx vydává xxxxxxxxx č. XxX/0977/20/2022 xx dne 17. xxxxx 2022 v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 písm. d) x §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x oceňování xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“).

Čl. X

Xxxxxx xxxx

1. X ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx §10 x §33 xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 10 (xxxx jen „cenová xxxx“). Xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x §1 xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků

1. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xx 5 xxxxxxxx x. 441/2013 Xx., x provedení zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2. Xxxxxx mapa xx, xx xxxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx sakrálními xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celek, xxxxxx xxxxxxx evidovaných x xxxxxxxx nemovitostí x druhu pozemku xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx,

x) xxxxxxx evidované x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dálnice, xxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) pozemky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx součást xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pozemku xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dobývací xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx uvedeným xxxxxxxx užívané,

e) pozemky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pozemky evidované x xxxxxxxx nemovitostí x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxx přirozená x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx xx cenové xxxx xxxxxxxxxx pozemků, xx ocení podle §3 až 5 xxxxxxxx x. 441/2013 Xx. x provedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ho xxxxx cenou x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx:

x) xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx cenou,

b) xx xxxxxxx xxx části x cenové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo s xxxxxxxxxx cenami,

c) je x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 nebo x xxxxxxx podrobnějším xxxxxxx xxxxx, nebo

d) je xxxxxxx právem stavby.

4. X případě nesouladu xxxxxxxxxxx pozemku x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx stavem xx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx mapy x xxxxxxx 22 stran x xxxxxxx č. 2 xxxxxxxxxx grafickou xxxx x mapovým xxxxxx x 19 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx katastrální xxxx x xxxxxxx 1 : 5 000.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 1/2020, kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 9, xx xxx 27. xxxxx 2020.

Xx. V

Účinnost

1. Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx vyhlášení.

Mgr. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx města

Ing. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx primátora města

Název:

CENOVÁ XXXX XXXXXXXX CH XXXXXXX STATUTÁRNÍHO XXXXX XXXXX X. 10

Typ xxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx:

2/2022

Xxxxxxxx od: xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: 3

Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxx primátora x xxxxxxxxx, listinná

Zodpovědná XXX: Xxxxx xxxxxxxxx majetku

Počet xxxxxx: 2

Xxxxx xxxxx xxxxxx: 45

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Šárka Xxxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Xöxxxxx

Xxxxx:

Xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx x: XXXXX &xxx; XXXXXXXX xxxxxxxxx kancelář x.x.x.

Xxxxx:

Xxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx správce xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx kopie:

Datum xxxxxx řízené xxxxx:

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx zrušení xxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: