Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Obecně závazná vyhláška

ze xxx 17. xxxxx 2022

Xxxxxx mapa xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 10

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x. XxX/0977/20/2022 xx dne 17. xxxxx 2022 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „vyhláška“).

Čl. X

Xxxxxx xxxx

1. K ocenění xxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxxxx x §9 odst. 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx §10 x §33 xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx statutárního města Xxxxx č. 10 (xxxx xxx „xxxxxx xxxx“). Xxxx x xx uvedené xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx uvedené x §1 xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků

1. Jsou-li xxxxxxxx pozemky oceněny xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xx 5 vyhlášky x. 441/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxx xxxx xx, xx xxxxxx §10 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxx majetku, xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx sakrálními stavbami x pozemky, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celek, xxxxxx xxxxxxx evidovaných x katastru xxxxxxxxxxx x druhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx využití xxxxxxx x urnový xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pozemku xxxxxxx xxxxxx xx způsobem xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x pozemky xxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxx užívané,

c) pozemky xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx plocha xx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plocha, xxxxx tvoří součást xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pozemky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x skládka x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) pozemky xxxxxxxxx vodními xxxx x xxxxxxx evidované x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x druhu xxxxxxx xxxxx plocha xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx do cenové xxxx xxxxxxxxxx pozemků, xx xxxxx xxxxx §3 až 5 xxxxxxxx x. 441/2013 Xx. x provedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx vyhláška), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud ho xxxxx xxxxx x xxxxxx mapy ocenit, xxxxxxx:

x) je xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx cenou,

b) xx xxxxxxx xxx části x xxxxxx mapě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx cenami,

c) je x xxxxxxxxx funkčním xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxx x cenové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x měřítku 1 : 5 000 nebo x xxxxxxx podrobnějším xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxx nesouladu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx stavem xx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 5 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemky, nelze xxxxx cenové xxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky je xxxxxxx č. 1 xxxxxxxxxx textovou část xxxxxx mapy x xxxxxxx 22 xxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s mapovým xxxxxx x 19 xxxxxxxx listy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 5&xxxx;000.

Xx. IV

Zrušovací xxxxxxxxxx

1. Zrušuje se xxxxxx závazná vyhláška x. 1/2020, kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxx stavebních pozemků x. 9, xx xxx 27. xxxxx 2020.

Xx. X

Xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx vyhlášení.

Mgr. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx primátora xxxxx

Xxxxx:

XXXXXX XXXX XXXXXXXX CH XXXXXXX STATUTÁRNÍHO MĚSTA XXXXX X. 10

Xxx xxxxxxxxx:

xxxxxx závazná vyhláška

Číslo xxxxxxxxx:

2/2022

Xxxxxxxx xx: xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: 3

Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXX: Xxxxx městského majetku

Počet xxxxxx: 2

Xxxxx xxxxx xxxxxx: 45

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Xöxxxxx

Xxxxx:

Xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx x: KINDL &xxx; XXXXXXXX advokátní xxxxxxxx x.x.x.

Xxxxx:

Xxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx řízené xxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx dokumentů: