Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ MĚSTO XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx x. 01/22

x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 16.3.2022 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 písm. x) x xxxxxxxxxx §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx přestupcích, x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx závazné vyhlášky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx území Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx doba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx kratší.

Čl. 2

Xxxx nočního xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozumí doba xx dvacáté xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nemusí xxx xxxx nočního xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx x xxxx x 31. prosince xx 1. xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx příchodu nového xxxx.

Xx. 4

Stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dobou xxxxxx

1) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx 0:00 xx 6:00 xxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) v xxxx xx dne 30. xxxxx xx 1. xxxxxx x xxxxxx xxxxx příchodu xxxx - xxxxxxxxxxx

x) v xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxx xx xxxxxx x x noci ze xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx červnu

c) x noci xx xxx konání xxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx den xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x pátku xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Letní xxxxxxxx xx den xxxxxxxxxxx konaný xxxxx xxx xx soboty xx neděli x xxxxxx červenci

e) x xxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Čadíků xx xxx následující xxxxxx x xxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx sobotu x xxxxxx xxxxx

x) v xxxx ze xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxx xxxxx Kladna xx den následující xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx v měsíci xxxx

x) v noci xx xxx konání xxxx Jazzový podvečer Xxxx Xxxxx na xxx xxxxxxxxxxx konaný xxxxx xxx xx xxxxxxx na xxxxx x měsíci xxxxxxxx

x) x xxxx xx xxx konání xxxx Xxxxxxxxx festival na xxx následující xxxxxx xxxxx víkend v xxxx x xxxxx xx xxxxxx x x xxxx ze xxxxxx na xxxxxx x měsíci xxxxxx

2) Xxxxxxxxx x konkrétním xxxxxxx konání akcí xxxxxxxxx x xx. 4 odst. 1 xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ruší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 56/21 ze xxx 10.3.2021.

2) Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx účinnosti 4.4.2022.

Xxx. Xxxxx Volf, x.x.

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Kladna

Petra Xxxxxxx, x.x.

Xxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxx. Přemysl Mužík, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx