Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 01/22

x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 16.3.2022 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x ustanovení §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, x platném znění, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Předmět

Předmětem této xxxxxx závazné vyhlášky xx stanovení výjimečných xxxxxxx, při xxxxx xx xxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx nemusí xxx doba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx nichž xx xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxx xxxxx kratší.

Čl. 2

Xxxx nočního xxxxx

Xxxxx xxxxxxx klidu xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx druhé xx xxxxx xxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případů, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx nočního xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxx x 31. xxxxxxxx xx 1. xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx příchodu xxxxxx xxxx.

Xx. 4

Stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž xx doba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

1) Doba nočního xxxxx xx xx xxxxx území Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx vymezuje xx 0:00 xx 6:00 xxxxx, a xx x následujících xxxxxxxxx:

x) v xxxx xx xxx 30. xxxxx xx 1. xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jara - xxxxxxxxxxx

x) x xxxx xx xxx xxxxxx tradiční xxxx Xxxxxxxxx dvorky xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx víkend x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x x noci ze xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx červnu

c) x noci xx xxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x pátku xx xxxxxx v měsíci xxxxxx

x) x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) v xxxx ze xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx bratří Čadíků xx den xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xx čtvrtka xx xxxxx x v xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx srpnu

f) x xxxx ze dne xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxx xxxxx Xxxxxx xx den následující xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x v noci xx soboty xx xxxxxx v xxxxxx xxxx

x) x xxxx xx xxx konání xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx xx xxx následující xxxxxx xxxxx noc xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx červenci

h) x xxxx ze xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx festival xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx a x xxxx ze xxxxxx xx neděli x měsíci xxxxxx

2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 4 odst. 1 xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zveřejněna xxxxxxxxxxx xx úřední xxxxx minimálně 5 xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Závěrečná xxxxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ruší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 56/21 xx xxx 10.3.2021.

2) Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 4.4.2022.

Xxx. Xxxxx Xxxx, x.x.

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxx. Přemysl Xxxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx