Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ MĚSTO XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx č. 01/22

x xxxxxx klidu

Zastupitelstvo xxxxx Kladna xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 16.3.2022 usneslo xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x xxxxxxxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx přestupcích, x platném xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx závazné vyhlášky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž xx xxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx nichž xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx klidu xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doba xx xxxxxxx druhé xx xxxxx xxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nemusí xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx nočního xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx x noci x 31. xxxxxxxx xx 1. ledna x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nového xxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxx výjimečných xxxxxxx, xxx xxxxx xx doba xxxxxxx xxxxx vymezena xxxxx xxxxxx

1) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx území Statutárního xxxxx Kladna vymezuje xx 0:00 xx 6:00 hodin, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) v xxxx xx xxx 30. xxxxx xx 1. xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxx

x) x xxxx ze xxx xxxxxx tradiční xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx následující xxxxxx xxxxx víkend x xxxx x pátku xx xxxxxx x x xxxx ze xxxxxx xx xxxxxx x měsíci xxxxxx

x) x noci xx xxx konání xxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx noc x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) v xxxx xx xxx konání xxxxxxxx akce Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx neděli v xxxxxx červenci

e) x xxxx xx xxx xxxxxx tradiční xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxx následující xxxxxx v noci xx středy na xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x pátku xx xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x) v xxxx xx dne xxxxxx tradiční xxxx Xxx xxxxx Xxxxxx xx den xxxxxxxxxxx xxxxxx jeden xxxxxx x xxxx x xxxxx xx sobotu x x noci xx soboty xx xxxxxx x měsíci xxxx

x) x xxxx xx xxx xxxxxx xxxx Jazzový xxxxxxxx Xxxx Xxxxx xx xxx následující xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxx ze xxx konání xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx z pátku xx xxxxxx a x noci xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

2) Xxxxxxxxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 4 odst. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx před datem xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx se ruší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 56/21 xx xxx 10.3.2021.

2) Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 4.4.2022.

Xxx. Xxxxx Xxxx, x.x.

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxxx Chvojka, x.x.

Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx Statutárního xxxxx Kladna