Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Jihlava

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 3/2022

o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 29.3.2022 usneslo xxxxx xxxxxxxxx x. 487/22-XX xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx §5 xxxx. 7 xxxxxx č. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. I

Základní xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „xxxxxxxx“) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx1) vymezena xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx v roce 2022 vymezuje xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx stanoví xxxxx:

x) xx 03. do 06. xxxxxx:

30. 4. x důvodu xxxxxx xxxx Xxxxxx čarodějnic (Xxxxxx),

30. 4. z xxxxxx xxxxxx akce Xxxxxx xxxxxxxxxx (hřiště Xxxxxxxxx),

4. 6. z xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxx x xxxxxx (hřiště Heroltice),

8. 7. x 9. 7. x xxxxxx xxxxxx akce VYSOČINA XXXX (xxxxxxxxx),

27. 8. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxx),

27. 8. x důvodu xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x zábava (xxxxxx Xxxxxxxxx),

3. 9. x xxxxxx konání xxxx Pístovská xxxx (xxxxx Xxxxxx),

25. 10. - 30. 10. x důvodu xxxxxx xxxx 26. Mezinárodní xxxxxxxx dokumentárního xxxxx Xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx za Xxxxx xxxxxxx xxxxxx).

x) xx 02. xx 06. hodiny x xxxxxx xxxxxxxxx:

3. 6. x důvodu xxxxxx xxxx Xxxxx hororová xxxxx (lesopark Heulos)

4. 6. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx areálu xxxxxxxxxx),

11. 6. a 12. 6. x xxxxxx xxxxxx xxxx XXXXXXXX (xxxxxxxxx),

17. 6. z xxxxxx konání akce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x rámci xxxxxx 24 XXX (xxxxxxxxx),

24. x 25. 6. z xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxx (Český xxxx),

7. 7. z xxxxxx xxxxxx xxxx XXXXXXXX XXXX (xxxxxxxxx),

12. 7. x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx - Xxxxx (amfiteátr),

3. 8., 4. 8., 5. 8., 6. 8. x 7. 8. x xxxxxx konání xxxx Xxxxxxx na Xxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxxxxxx představení (Xxxxx plovárna).

c) xx 01. xx 06. xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

3. 6. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx léta x Xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx),

3. x 4. 6. x xxxxxx xxxxxx xxxx MOKOV Xxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx kováren Xxxxxxxx Xxxxx),

9. 6., 23. 6., 21. 7., 18. 8. x 29. 9. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxx (xxxxxxxxx),

11. 6. z xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx Červené Domky),

11. 6. x xxxxxx xxxxxx xxxx Turnaj xxxxxx v pétanque (xxxxxxxx za Xxxxxxxxxx),

18. 6. x xxxxxx xxxxxx xxxx - Xxxxxx 100 xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx XX Xxxxx Bedřichov,

25. 6. x xxxxxx xxxxxx akce Xxxxxxx xxxx (Antonínův Důl),

2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8. x xxxxxx konání akce Xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxx),

12. 8. x 13. 8. x xxxxxx konání hudebního xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (amfiteátr),

27. 8. x xxxxxx xxxxxx akce x xxxxxxxx xxxx XXX Xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx Xxx),

3. 9. x xxxxxx xxxxxx xxxx Přijďte xx xxxxxxx, pomůžete (xxxxxxxxx).

x) od 24. xx 06. xxxxxx x těchto případech:

30. 4. x xxxxxx xxxxxx akce Xxxxx xxxxxx - díky xxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxx),

30. 4. z důvodu xxxxxx xxxx Pálení xxxxxxxxxx (lesopark Xxxxxxx),

4. 6. z důvodu xxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxx),

13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxx xx xxxxxxx (Masarykovo xxxxxxx),

24. 7. - 2. 8. z xxxxxx konání xxxx Xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxx plovárna),

26. x 27. 8. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxx (ulice Xxxxx Xxxx, Xxxxx, U Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx Boží).

e) xx 23. xx 06. hodiny v xxxxxx xxxxxxxxx:

14. 5. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ligy xxxxxxxxxx xxxxxxx (stadion XX Xxxxxxxx),

25. 6. x xxxxxx konání xxxx xxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxx strana kostky (xxxxxxxxx),

19. 8. z xxxxxx xxxxxx akce Xxxxxxxx XXXXXXX (park Xxxxxxx Xxxxxxx),

23. 8., 24. 8., 25. 8., 26. 8., 27. 8. x 28. 8. x xxxxxx xxxxxx akce Xxxx xxxx Jihlava (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx).

Xx. III

Výjimečné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx být xxxx xxxxxxx xxxxx dodržována

Výjimečné xxxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx dodržována, xx xxxxxxx xxxxx:

- x 18. xx 19. 6. x xxxxxx konání 24 xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx 24 MTB - Xxxxxxxxxxx Evropy (xxxxxxxxx, trať xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxx na Xxxxx Plovárně, xxx xxxx xx Masarykově xxxxxxx),

- x noci x 31. xxxxxxxx 2022 xx 1. xxxxx 2023 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušné x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxx2).

2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx3).

3) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 1/2022 o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 22.2.2022 xxxxxx od 10.3.2022.

4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxx 14.4.2022 a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1.1.2023.

XxX. Xxxxxxxx Xxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx, v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Dobou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 22. xx 6. xxxxxx (§5 xxxx. 7 xxxxxx x. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

2) §2 xxxx. x) zákona x. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §2 zákona x. 273/2008 Xx., x Policii ČR, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3) xxxxx x. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx