Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxxx obecní systém xxxxxxxxxx hospodářství

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx konaném xxx 7.3.2022 xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/22 xxxxx xx xxxxxxx §59 xxxx. 4 x 5 xxxxxx x. 541/2020 Sb., x odpadech (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxx"), a xxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx"):

Xxxxxx 1

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxx (dále jen „xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx").

2) Xxxx vyhláška xxxxxx stanoví místa, xxx statutární město Xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx") xxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpad xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Základní xxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx (např. xx xxxxx, xxxx, xxxxx x jiných xxxxxxxxx).

2) Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx xxxxx k plastům (xxxx. xxxxxx kovové xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxx, potravin, xxxxxxxx xxxx.); xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx ostatní kovy.

3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rostlinného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozkladu (xxxx. xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx.

4) Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx.11

5) Objemný xxxxx xx složka komunálního xxxxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx nábytek, koberce, xxxxxxx xxxx.).

6) Směsný xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxxx.

7) Stálé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - stanoviště, xxx xxxx trvale umístěny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro oddělené xxxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu (papír, xxxx, plasty, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx stanovišť xx zveřejněn na xxxxxxxx stránkách xxxxx, xxxx. xxx.xxxxx.xx.

8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontejnerů - xxxxxxxxxx, na xxxxx xx xx přechodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx objemného odpadu; xxxxx informuje x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx webových xxxxxxxxx xxx.xxxxx.xx.

9) Xxxxxx xxxx xx místo xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx v xxxxxxxx xxxx; xx xxxxx xxxx xxxxx sběrné xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx adresách X Xxxxxxxx xxxxx x. x. 4605, Pražská (Xxxxx Xxxxxxxxxxx služeb xxxxx Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxx x. x. 4597 x Xxxxxxx č. x. 5163.

10) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx definován xxxxxxx.21

Xxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu

Komunální xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx složky:

a) papír;

b) xxxx;

x) plasty, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx;&xxxx;&xxxx;

x) xxxxxxx xxxx; 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxx xxxxx x xxxx;

xxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxx komunální odpad.

Článek 4

Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx

Xxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx soustřeďují:

a) xxxxx -

1. do xxxxxxxxxx sběrných nádob xxxxx barvy o xxxxxx 1100 xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob,

2. xx zvláštních polopodzemních xxxxxxxxxx x xxxxxx 5000 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx PAPÍR.

3. do xxxxxxxx sběrné nádoby xx sběrném xxxxx;

x) xxxx -

1. do xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxxx barvy x xxxxxx 1300 xxxxx (xxxx) umístěných xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sběrných xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontejnerů o xxxxxx 5000 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx SKLO.

3. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve sběrném xxxxx;

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx -

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxx barvy x xxxxxx 1100 xxxxx xxxxxxxxxx xx stálých xxxxxxxxxxxx sběrných nádob,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx 5000 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx XXXXXX.

3. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx sběrném xxxxx;

x) xxxxxxx kovy - xx xxxxxxxx sběrné xxxxxx xx sběrném xxxxx;

x) biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx -

1. do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxx dvůr Xxxxxxx (Xxxxx Technických xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x. p. 4597,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx 120 x 140 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx,

3. do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx barvy x xxxxxx 1100 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xxxxx x xxxx - xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxx barvy x xxxxxx 240 xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sběrných nádob;41   

g) xxxxxxx odpad -

1. xx zvláštní sběrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umístěného na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx - xx zvláštní sběrné xxxxxx xx sběrném xxxxx;

x) směsný xxxxxxxxx xxxxx -

1. xx xxxxxxxxxxxx sběrných xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx objektům (xxxxxxxxx x xxxxxx 110,120 nebo 240 xxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1100 xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx),

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx 5000 litrů, xxxxxxxx nápisem XXXXXXXXX XXXXX.

3. do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx dvoře,

4. do xxxxxxxxxxx košů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxx

1. Osoby xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx odpad xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 a odkládat xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx xxx článku 4 xxxxxxxx,

x) ukládat do xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx složky, xxxxx xxxxxxxxxx označení sběrné xxxxxx dle článku 4 vyhlášky,

c) mechanicky xxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx (xxxx. XXX lahve) xxxx xxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) plnit sběrné xxxxxx xxx, xxx xx bylo možno xxxxxxx a xxxxx x nich xxx xxxxxxxxxx nevypadával.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sběrná xxxxxx x xxxxxx 110,120 xxxx 240 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nádobu x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přístupná xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxx xxxx být xxxxxx umístěna xx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxx xxx přebírání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na území xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. 

Xxxxxx 7

Místa xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx města, xxxx. xxx.xxxxx.xx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností, x xx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx:

x) x. 2/2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx nakládání se xxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxx 15.6.2020;

b) x. 1/2017, x omezení xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxx, xx xxx 30.1.2017.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxx 1.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx

1. §7 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx odpad xx odpad, xxxxx x) xxxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, b) xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, kterému xx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx c) xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) xxxx je xxx xxxxxxxxx.); nařízení xxxxxx (XX) x. 1357/2014 xx dne 18. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx 111 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/ES o xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxx; xxxxx se xxxx. x odpady xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, karcinogenní, xxxxxxxx, xxxxxx

2. §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx (Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx rozumí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.)

3. xxxxx má xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx §59 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx (Xxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx a xxxx, pokud xxx xxxxxxx s ohledem xx další xxxxxx xxxxxxxxx x nimi x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.)

4. xxxx složku komunálního xxxxxx xx možné xxxxxxxx jejím vložením x uzavřených xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xx x xxxx xxxxxx xxxxxx

5. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx orientačního klíče 27,5 litru směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx

6. §16 xxxxxx x. 542/2020 Xx.: (Výrobce x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o využití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx smlouvou xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství pouze xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; tím xxxx dotčena xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx, xx spolupráci x xxxx zřídila xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X výrobky x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxx xxxxxx odebrány x místě zpětného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu. Výrobce xx xxxxxxx poskytnout xxxx, xx xxxxxx xxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxx.)